Mange små forbedringer relateret til handel

Bubbles, FC Sunnyvale Udvikler 16. marts 2021, 11:05

I dag har vi en samling af mindre ændringer, som alle har forbindelse til handel.

Stående bud

Når du sætter en spiller på ønskelisten kan du nu sætte et stående bud.

Et stående bud fungerer som et autobud, men er anderledes end normale bud idet at spillerens ejer ikke får besked om det, og derfor ikke skal hverken acceptere eller afslå det.

Når du sætter et stående bud, bliver der heller ikke reserveret credits eller truppladser. I stedet bliver dit stående bud udløst automatisk, når spilleren kommer på auktion, men kun hvis du på tidspunktet har en ledig trupplads og nok credits.

Meningen med stående bud er at det kan bruges som en sikring imod at man går glip af en spiller, hvis spilleren f.eks ikke er til salg, men ejeren pludselig ombestemmer sig og starter en auktion.

Det kan også være nyttigt til at lægge billet ind på flere forskellige spillere, uden at man skal binde credits og truppladser.

Fordi spillerpriser kan ændre sig ret hurtigt, udløber stående bud automatisk efter 8 dage.

Almindelige bud aktiveres nu ved alle former for auktionsstart

I arbejdet med stående bud, var vi nødt til at sørge for at alle former for auktionsstart håndteres af samme kode, og det gik op for os at vi aldrig har håndteret de eksisterende bud på en ensartet måde.

Som bekendt kan en auktion starte på flere forskellige måder:

  1. Ved accept af et bud
  2. Manuel start
  3. Når en klub byder transferlisteprisen
  4. Ved fyring
  5. Ved kontraktudløb

Hidtil er det kun ved accept af et bud, at vi har taget højde for alle de andre bud, og automatisk inkluderet dem ved auktionsstart.

Ved de 4 andre typer af auktionsstart har vi altid bare slettet de eksisterende bud, hvilket selvfølgelig ikke giver mening.

Men nu håndteres eksisterende bud ens, uanset hvordan auktionen startes. Hvis auktionens varighed er mindre end eller lig med den ønskede varighed du har sat i buddet, så vil dit bud automatisk indgå i auktionen.

Derudover er der en ekstra detalje, hvis du har både et normalt bud og et stående bud. Hvis dit stående bud er højere end dit buds autobud, så bruges det stående bud som autobud. Vær opmærksom på at det også gælder hvis auktionen starter på grund af at ejeren accepterer dit bud eller du byder transferlisteprisen på en spiller. Til autobuddet bruges altid det højeste af de to værdier.

Auktioner sorteres efter sluttidspunkt

Det her er en super simpel ændring, men den bør give bedre overblik over de auktioner, du deltager i.

Skjul auktioner, hvis du ikke længere er interesseret

Hvis du deltager i en auktion, som du ikke vil byde på længere, kan du nu skjule den fra listen og få bedre overblik.

Mulighed for at annullere en auktion, hvis ingen har budt

Hvis du kommer til at starte en auktion ved en fejl, eller bare fortryder, kan du nu annullere auktionen, hvis ingen har budt.

Der er dog visse begrænsninger, for at sikre at klubber, der har spilleren på ønskelisten, ikke skal blive generet med for mange notifikationer hvis man starter og stopper auktionen igen og igen.

Derfor får man ikke et evt. startgebyr tilbage og hvis man annullerer auktionen, kan man ikke starte en manuel auktion af spilleren igen de næste 24 timer.

Man kan heller ikke annullere auktionen, hvis spilleren har forladt klubben.

Mulighed for at deaktivere shoutbox-beskeder

Hvis man allerede har solgt sin spiller kunne det være nyttigt at deaktivere sin shoutbox-besked, så det er der mulighed for nu.