Information om talentspejdere

Liam - CM, FC Apollyon Community Manager 19. februar 2022, 15:42

Talentspejdere

For noget tid siden skrev vi om hvordan en træners egenskaber havde indflydelse på en træning.
I dag gør vi det samme, blot med talentspejderens bedømmelse af potentiale.

Alle spillere har et skjult potentiale-tal mellem 1 og 30, som afgører hvor godt de træner. I stedet for at vise potentialet som et tal, inddeler vi det i disse kategorier:

1 - 4 = Katastrofal
5 - 8 = Elendig
9 - 12 = Ringe
13 - 15 = Nogenlunde
16 - 18 = Ok
19 - 21 = Fornuftig
22 - 24 = Lovende
25 - 27 = Formidabel
28 - 30 = Enormt

Bemærk: En spillers potentiale ændrer sig ikke. Det er medfødt.

Når spejderen skal vurdere potentialet, slår vi op en en tabel, som indeholder en fælles potentiale-vurdering for alle spillere. (*mere om denne tabel senere)

Tallet ganges med en faktor, som er et tilfældigt tal inden for et spænd som bestemmes af spejderens egenskab "potentialebedømmelse".

En spejder med potentialebedømmelse på 20 giver et spænd på +/- 4%
En spejder med potentialebedømmelse på 19 giver et spænd på +/- 7,8%
En spejder med potentialebedømmelse på 18 giver et spænd på +/- 11,6%

Det vil sige, at hvis en spejder med 18 i potentialebedømmelse kigger på en spiller med 10 i potentiale, så kan vurderingen lande på alt fra 8,84 til 11,16. Tallet afrundes til nærmeste hele tal.

Hvis man vil vide hvor meget vurderingen kan skyde forbi i forhold til kategorierne, så afhænger det også af hvor tæt spilleren ligger på den øvre eller nedre grænse af hans sande kategori.

Hvis man tager udgangspunkt i en spejder med 19 i potentialebedømmelse bruges, så er udregningen den følgende:
- En spiller med potentiale på 25 ligger i kategorien Formidabel. Spejderen vil kunne vurdere ham til mellem 23 (Lovende) og 27 (Formidabel)
- En spiller med potentiale på 27 ligger i kategorien Formidabel. Spejderen vil kunne vurdere ham til mellem 25 (Formidabel) og 29 (Enormt)

Hvis man tager udgangspunkt i en spejder med 18 i potentialebedømmelse bruges, så er udregningen den følgende:
- En spiller med potentiale på 25 ligger i kategorien Formidabel. Spejderen vil kunne vurdere ham til mellem 22 (Lovende) og 28 (Enormt).
- En spiller med potentiale på 27 ligger i kategorien Formidabel. Spejderen vil kunne vurdere ham til mellem 24 (Lovende) og 30 (Enormt).

Vurderingstabellen:
Spejderne tager udgangspunkt i potentiale-vurderingens vurderingstabellen, og ikke direkte fra spillernes sande potentialetal. Vurderingstabellen bruges af alle talentspejdere, så den har ikke noget at gøre med den enkelte spejders egenskaber.

Kort fortalt:
Hvis en spiller har mellem 1-25 træninger, så baseres vurderingen på hans træningsresultater. Vi har et system der gør sit bedste for at regne baglæns, baseret på de oplysninger der er offentligt tilgængelige. Der er ikke indlagt nogen ekstra tilfældighed - tilfældigheden kommer fra træningsresultaterne selv.
Mellem 26-40 træninger udregnes tallet ud fra det sande potentialetal, med en lille variation lagt ind.
Efter 40 træninger kender man det sande potentialetal.

Feedback til blog-indlægget, kan gives her Feedback: Information om talentspejdere