Justering af egenskabskonvertering og træning

Bubbles, FC Sunnyvale Udvikler 17. oktober 2014, 12:03

Dette blog-indlæg bliver desværre noget teknisk, men hvis du ikke er interesseret i de tekniske detaljer, kan du springe ned i bunden og finde den korte version :)

I sidste uge implementerede vi en ny træningsgraf, som viser træningsresultater i forhold til de nye egenskaber, og tilmed udspecificerer den præcise stigning i hver egenskab.

Men, hvis man kigger på den nye graf i forhold til den gamle, ser man et problem. De gamle træningsresultater matcher ikke altid de nye. Det gør det sværere at bedømme en spillers potentiale.

Det sker fordi vi er midt i arbejdet med at udfase de gamle egenskaber til fordel for de nye, og det giver lidt knas indtil vi har fået alle systemer konverteret over.

Når vi træner i dag sker der følgende:

  1. Træningen udføres direkte på spillernes gamle egenskaber.
  2. Vi gemmer træningsresultatet på den gamle facon (det du ser, hvis du skifter over på den gamle graf)
  3. Vi konverterer spillerens gamle egenskaber til de nye med vores konverteringsalgoritme.
  4. Vi sammenligner spillerens nye egenskaber, med det de var lige før træningen, og bygger derfra et af de nye træningsresultater (det du ser i den nye graf)

Problemet opstår på grund af konverteringsalgoritmen. Konverteringen er ansvarlig for at tage de gamle egenskaber og lave dem om til de nye. Men da der var flere af de gamle egenskaber, kan de ikke konverteres 1:1, og vi er nødt til at slå visse af de gamle egenskaber sammen i 1 af de nye. F.eks bliver den nye egenskab Hurtighed lavet ud fra en 50/50 vægtning af de to gamle egenskaber Acceleration og Kondition.

Men, det er ikke alle de gamle stats, som rent faktisk bliver brugt, i de tilfælde, hvor der ikke har været en oplagt sammenhæng. Det gælder for: Markering, Mod, Uden Bold, Balance, Hop, og Styrke.

Det betyder, at når man i dag træner en af de pågældende gamle egenskaber, så går stigningen reelt set tabt - hvilket er hovedårsagen til at den gamle og nye træningsgraf i dag ikke altid stemmer overens.

For at afhjælpe problemet har vi nogle ændringer klar:

  1. Vi har fundet plads til Hop og Styrke i konverteringen. Hop indgår nu i Spring og Dribling, og Styrke indgår i Tackling og I Luften.
  2. Vi fjerner Markering, Mod, Uden Bold, og Balance fra de eksisterende træningsprogrammer, sådan at man ikke længere bruger krudt på egenskaber, som går tabt. Når vi fjerner en egenskab fra en træningsgruppe, vil de resterende stige tilsvarende mere under træning.

Kun et midlertidigt problem

Med disse ændringer afhjælper vi problemet i en vis grad, men ikke fuldt ud. Grunden til, at det ikke løser problemet 100% er, at vi ved konverteringen vægter de enkelte gamle egenskaber forskelligt, i de tilfælde hvor 2 af de gamle slås sammen til 1 af de nye. Men, nu hvor vi har fjernet de egenskaber fra træningen, som før gik fuldstændig tabt, har vi som sagt fjernet hovedårsagen.

Men, det er vigtigt at slå fast, at problemet forsvinder helt af sig selv, når vi er klar med nye træningsprogrammer, der arbejder direkte på de nye egenskaber.

Vi starter tirsdag d. 21. oktober

Ændringerne bliver lagt op på tirsdag, og derefter vil dine spilleres nye egenskaber blive automatisk blive opdateret første gang du træner dem. Vi kører samtidigt et konverterings-job, for også at nu ud til de spillere, som ikke pt. er i en klub.

Så hvad kan du forvente, kort fortalt?

  1. Træningen af de nye egenskaber vil generelt set stige.
  2. De nye egenskaber Tackling, Dribling, Spring og I Luften kan ved hver enkelt spiller enten stige eller falde lidt, fordi de har fået tilføjet Hop og Styrke til deres udregning.
  3. Den nye træningsgraf og den gamle vil fremover ligge tættere opad hinanden.

God weekend!