Velkommen til vores nye servere!

Bubbles, FC Sunnyvale Udvikler 4. juli 2016, 14:16

Så kom dagen endelig, hvor vi flyttede Virtualmanager over på 5 nye servere.

Indtil videre ser denne kæmpe operation ud til at være forløbet nogenlunde fejlfrit, bortset fra et problem med visse auktioner - se detaljerne nedenunder.

Naturligvis kan der sagtens dukke yderligere fejl op i de næste dage, som følge af flytningen, men vi vil selvfølgelig sørge for at rettet dem så hurtigt som muligt, når de dukker op.

Problem med nogle auktioner

Selvom vi forlængede sluttidspunktet på de auktioner, som stod til at afslutte under nedetiden, var der alligevel et antal af dem, som smuttede. Det gælder auktioner, som stod til at slutte mellem kl. 11:47 og 11:50. De blev afviklet midt i importen af vores databasebackup på den nye server.

Det betyder, at der er trukket/givet penge for handlerne, der er udsendt notifikationer, men spillerne er ikke flyttet.

Hvis det er sket for dig, skal du blot vente en stund. Vi arbejder på at få auktionerne annulleret, pengene ført tilbage, og notifikationerne slettet. Når vi er færdige, vil det være som om intet var hændt. Hvis din spiller var til salg, bliver du selvfølgelig nødt til at starte en ny auktion.