Nigatoni CF

Communicado Official: Transfer Incident FCA!

Written 8 April 2019, 03:40

Efter afgørelsen på sagen mod FCA omhandlende ulovlige transfer er blevet afsluttet, indkaldte klubben til en ekstra ordinær generalforsamling. Dette var med henblik på at besvare spørgsmål fra fanklubben idet der var blevet kommunikeret at der var opstået en vis utryghed.

FCAs egen pressemeddelse omhandlende afgørelsen i sagen kan findes her:
https://www.virtualmanager.com/clubs/1282251/press_releases/131875

Til generalforsamlingen udtrykte højstående medlemmer i fanklubben en utryghed ved den seneste periodes transfers. Det blev påpeget, at der, fra klubbens side, var blevet satset på økonomisk motiverede transfers med henblik på videresalg. Dette havde forårsaget en mistillid blandt flere grupper af fans, som ved flere lejligheder har udtrykt deres frustration.

Klubben meddelte til generalforsamlingen, at denne satsning er et led i den forestående progression mod, at forbedre vilkårene i klubben for unge talenter. Det blev påpeget, at de flertallige økonomisk motiverede transfers således skal hjælpe til, at træningsanlægget kan blive udbygget indenfor en væsentlig kortere tidshorisont end først antaget.

Fanklubben udtrykte stor forståelse for denne melding fra klubben.

Udover dette meddelte PE, at der i kølvandet på den omtalte sag, vil blive indgået et nyt samarbejde med FCA, hvilket skal sikre begge klubber mod fremtidige lignende sager. Med dette forsikrer PE deres talrige fans, at lignende sager ikke vil lande hos PE selv.

PE udtrykker stor begejstring ved det forstående samarbejde med FCA og er glade for at klubberne sammen kan bidrage et transfermarked, der er mindre belastet af brud på de økonomiske fair-play regler.

- Public Relation Management
@ Platinum Edition

Comments

Nicki-v 25 August 2019, 20:59
i love it XD