På gensyn

Venner

S Fetahi
Chris B
E M Jensen
joemcjoeface
No player is bigger than the Klopp
Rockett
Covid
Bob Charlton
Jaja
Alle spillere på tranferlisten
Igang igen
Dr Gyldendorf