Cheathuntere

Der findes desværre umoralske personer, der ikke kan finde ud af at følge Virtual Managers regler. Cheat hunter-gruppens opgave er at finde disse personer og give dem en passende straf.

Medlemmer af denne gruppe er ofte managers, der har spillet Virtual Manager i lang tid og har derfor stor kendskab til spillet.

Virtual Managers automatiske handels-scanner kontrollere løbende alle nye handler i spillet. Scanneren vurderer ud fra en række regler hvorvidt en given handel muligvis er ulovlig. Hvis scanneren vurderer at handlen er ulovlig udformes noget bevismateriale.

Det bevismateriale forevises Cheathunterne der herefter kan vurdere hvorvidt handlen er ok eller ikke. Baseret ud fra det indsamlede bevismateriale kan Cheathunterne også vurdere, at de involverede klubber styres af samme person.

Hver gang en Cheathunter vurderer at reglerne er brudt, uddeler og udregner systemet automatisk en straf.

Er en cheathunter i tvivl om en sag kan han springe den over. Sagen vil så senere blive håndteret af en anden Cheathunter.