Flerklubberi

Hvis cheathunterne vurderer, at en gruppe af klubber helt eller delvist styres af samme person kan de blive dømt for brud på Regel 1.1 (se reglementet for mere information).

Når cheathunterne vurderer om en gruppe af klubber, styres af samme person bliver der kigget på en lang række ting.

  • Personlige info: Man kigger på om klubberne har ens eller næsten ens managernavn, email-adresse, password, alder, managerprofil. Man kan også kigge på om deres opførsel og skrivemåde på fx forum minder om hinanden.
  • Handler: Vælger de samme 5 klubber gang på gang at kanalisere Credits til én bestemt klub tyder dette på, at alle klubber er styret af samme person.
  • Login-mønstre: Logger klubberne gang på gang ind fra samme IP med korte mellemrum er dette en indikation af, at klubben er styret af samme person.

Vurderer cheathunterne, efter at have analyseret en given sag ud fra ovenstående aspekter, at det er utænkeligt, at klubberne styres af flere personer, dømmer de klubberne for flerklubberi. Det er altså ikke nok, at cheathunter mener, at klubber højst sandsynligt styres af samme person (se også tvivlssager).