Navnevalidator

Det er ikke tilladt at kalde sin klub hvad som helst i Virtual Manager. Når en manager ønsker et nyt klubnavn, er det navne-validatorens opgave, at vurdere navnet i henhold til reglerne. Hvis det ikke bryder reglerne ændres navnet på klubben.

Navnevalidatoren kan også vælge at afvise det ønskede klubnavn. I den forbindelse skal validatoren oplyse årsagen til afvisningen hvilket kommunikeres til ansøgeren via en notifikation.