Talentspejdere

Talentspejdere kan hjælpe dig med at finde unge spillere med en lovende fremtid. Som manager er din opgave at udsende dine talentspejdere til forskellige puljer rundt om i verden. Talentspejdernes opgave er at finde de mest interessante ungdomspillere i disse puljer. Når deres undersøgelse er færdig vender de tilbage med en rapport. Det kræver licens at anvende talentspejdere.

For at gå til talentspejdersiden skal du trykke på Marked > Talentspejder. Har du ingen talentspejdere i din stab, vil du blive henvist til personalesøgningssiden.

På talentspejdersiden vises et overblik over dine talentspejdere og dine færdiglavede talentspejderrapporter. For at udsende en talentspejder skal du trykke på den blå pil til højre ud for hans navn.

Herefter skal du angive hvilket land og hvilke divisioner du ønsker at talentspejderen skal overvåge. Efter at have valgt et land kan du tilføje og fjerne divisioner du vil overvåge. For hver division skal du angive hvor mange puljer du vil undersøge. Antallet af puljer som en talentspejder max kan overvåge er bestemt ud fra hans disciplin.

Jo flere puljer du vælger, des flere spillere overvåger han og des mere upræcis bliver hans rapport. Vælger du færre puljer overvåger han færre spillere, men rapporten bliver til gengæld mere præcis (dvs. der bliver flere registrerede træninger pr. spiller). Det skyldes, at jo flere spillere han skal overvåge, jo flere træninger vil han gå glip af. Procentsatsen for hvor stor en del af de overvågede spilleres træninger der registreres bestemmes desuden ud fra talentspejderens disciplin og potentialebedømmelse.

Du skal også angive hvor længe du ønsker talentspejderen skal bruge på sin undersøgelse. Jo flere dage du sender ham afsted, des mere præcise resultater får du. Vælger du meget få dage, vil talentspejderen sjældent være særlig effektiv. Du kan også definere max alder og værdi.

Tryk til sidst på "Udsend" for at udsende talentspejderen.

Talentspejderen vil nu forsøge at overvåge så mange unge spilleres træninger som muligt i de puljer du har angivet.

Under listen over inaktive talentspejdere, vises en liste over optagede talentspejdere, såfremt du har nogle. På denne liste kan du se hvornår en talentspejder er færdig med sin rapport.

Når talentspejderen har færdiggjort sit arbejde, vil rapporten blive tilgængelig på listen over færdiggjordte rapporter. I rapporten har talentspejderen rangeret en liste af spillere. Antallet af spillere afhænger af talentspejderen disciplin. Til højre i rapporten vil du se, at talentspejderen har givet hver spiller point. Disse point er talentspejderens bud på hvor højt et potentiale spilleren har vurderet ud fra hans træning samt træningsanlæg. Talentspejdere med høj potentialebedømmelse er gode til at tage højde for indvirkning af det træningsanlæg spilleren har anvendt, og er derved bedre til at rangere spillerne på listen. Omvendt kan talentspejdere med lav potentialebedømmelse mindre gode til at foretage denne rangering.