Ordrer

Trykker du på Min klub > Taktik > Ordrer kommer du til ordre-siden. På denne side kan du definere hvilke taktikker, der skal bruges i hvilke kampe.

Hvis ikke du har valgt en specifik taktik vil standardtaktikken blive valgt.