Træning

Du har mulighed for at træne dine spillere én gang om dagen. Dette gør du simpelthen ved at trykke på Hold > Oversigt > Træn nu. Når du har trænet dine spillere vil du komme frem til en side, som viser, hvor godt dine spillere har trænet i dag. Vær dog opmærksom på, at spillere der har trænet i en anden klub tidligere samme dag, vil ikke træne med. Jo højere træning jo mere vil spilleren stige i stats. Hvis en spiller f.eks. træner 150, så vil spilleren sammenlagt stige 150 xp fordelt på de 10 forskellige egenskaber. Ved at holde musen over en spillers stats, så kan du se, hvor meget xp det kræver for at stige i den pågældende stat. Dine spillere kan have både gode og dårlige dage, og der kan derfor være stor forskel på en spillers træning fra dag til dag.
Du har også mulighed for at se statistik for dine spilleres træning i din klub. Siden kommer du frem til ved at vælge Hold > Statistik. Her kan du så vælge i hvilken periode, at du vil se statistik på. Dette kan være brugbart, hvis du vil se dine spilleres gennemsnitstræning over en længere periode.

Hvor godt dine spillere træner kommer an på en lang række faktorer. De vigtigste er listet herunder:

  • Spillerens potentiale: Potentialet er det der er mest afgørende for kvaliteten af en træning. Potentialet er noget en spiller er "født" med og kan ikke aktivt ændres.
  • Træningsanlæg: Jo bedre træningsanlæg, des bedre træning.
  • Træner: Ansæt en træner for at øge kvaliteten af træningen. Jo bedre træneren er, des bedre bliver træningen.
  • Intensitet: Den intensitet du definerer under træningsgrupper er afgørende for hvor meget spilleren "giver sig" under træningen.
  • Energi: Spillerens energi-niveau. Jo højere energi, des bedre træning.
  • Humør: Humøret vil have en negativ påvirkning på spillerens træning, hvis spilleren ikke er i godt humør. Jo dårligere humør, jo mere vil det påvirke træningen negativt.