Spilleregler

Reglerne er skrevet for brugernes egen skyld for at forbedre den overordnede fornøjelse med spillet. Vi håber alle brugere, vil bruge Virtual Manager i den ånd, spillet er skabt!

§1. Brugerkonto

 • 1.1. Èn klub

  Det er kun tilladt at have én klub på Virtual Manager.

 • 1.2. Email

  For at spille Virtual Manager skal du anvende en gyldig og personlig email-adresse. Denne email-adresse skal være under kontrol af klubbens ejer. Ejeren har ansvaret for at sikre sin email ved fx at vælge et password, der er umuligt at gætte.

 • 1.3. Ansvar

  Ejeren af klubben er fuldt ansvarlig for alle handlinger der foretages af denne.

 • 1.4. Password

  Klubbens ejer bærer ansvaret for at beskytte sit password. Ejeren bærer ligeledes ansvaret for at vælge et password, der ikke kan gættes.

 • 1.5. Overdragelser

  Det er ikke tilladt at forsøge at sælge og ej heller at overdrage sin klub til en anden person.

 • 1.6. Hjælpere

  Det er tilladt at lade sin klub blive passet af én anden manager i korte periode. Det er i denne periode ikke tilladt at handle med spillere eller hente ungdomsspillere.

 • 1.7. Scripts og bots

  Enhver form for brug af bots eller scripts er forbudt. Det er kun tilladt at spille igennem den brugerflade som Virtual Manager stiller til rådighed.

 • 1.8. Klubben er personlig

  En klub er personlig og må kun anvendes af den person som har oprettet klubben. Det er dog under nogle forhold tilladt at lade en ven feriepasse din klub - se punkt 1.6.

§2. Opførsel

 • 2.1. Tone

  Al kommunikation skal foregå i en hensynsfuld tone og må ikke være nedladende, truende eller stødende.

 • 2.2. Hacking

  Det er forbudt at hacke andre klubber. Dette inkluderer uretmæssig brug af andres klubber og forsøg på tilegnelse af andre klubbers login-informationer.

 • 2.3. Falsk identitet

  Det er forbudt at udgive sig for at være et medlem af det officielle Virtual Manager Crew.

 • 2.4. Reklame

  Al reklame er forbudt med mindre andet er aftalt med Virtual Manager. Dette inkluderer reference-links til andre sider, henvisninger til spillere og opfordring til køb af produkter af hvilken som helst art. Det er dog tilladt at reklamere for spillere i spillersalgs-foraene, pressemeddelelser og shoutbox-beskeder.

 • 2.5. Spam

  Spam er ikke tilladt. Spam er i Virtual Manager defineret som, men ikke begrænset til, "gentagelser af sætninger, ord eller bogstaver der er uden mening eller virker forstyrrende i den kontekst den præsenteres". Heri indgår overdreven brug af såkaldte quotes. Spam vurderes og behandles i hvert enkelt tilfælde af et medlem af Virtual Manager Crew.

 • 2.6. Links

  Det er forbudt at linke til eller gengive indhold fra sider, der er i strid med gældende lov. Herunder, men ikke begrænset til reference-links, pornografisk materiale eller ophavsbeskyttet materiale. Links vurderes og behandles i hvert enkelt tilfælde af et medlem af Virtual Manager Crew.

 • 2.7. Opfordring til regelbrud

  Det er ikke tilladt at opfordre brugere til regelbrud.

§3. Handel

 • 3.1. Priser

  Det er ikke tilladt at handle spillere til langt over den til enhver tid gældende markedspris.

 • 3.2. Overførsel af credits

  Det er ikke tilladt at handle spillere med henblik på at overføre Credits fra en klub til en anden.

 • 3.3. Handelsnetværk

  Det er ikke tilladt, at etablere handelsnetværk med henblik på at hjælpe venner med at opnå bedre pris for spillere ved at kunstigt byde prisen op på auktioner.

 • 3.4. Valuta

  Det er ikke tilladt at sælge spillere for værdier fra den virkelige verden. Ligeledes er det forbudt at sælge Virtual Manager værdier for virkelige penge. Handlinger der kræver en modydelse foretages på egen risiko. Dette omfatter licens/klip for logo, licens/klip for banner. At kræve en modydelse for personale, utrænede, hjælp til spillet eller lignende er ikke tilladt.

 • 3.5. Byttehandler

  Det er ikke muligt at gennemføre byttehandler, hvor der indgår flere spillere og flere beløb. Hver enkelt handel består af én spiller og ét beløb, og vil blive betragtet som en enkeltstående handel.

§4. Klub- og manager-navne

 • 4.1. Navnet må ikke være stødende, provokerende eller vildledende.

  Klubnavne, managernavne, stadionnavne og fanklubnavne må ikke være stødende. F.eks. må navnet ikke referere til kriminalitet eller sex. Navnene må heller ikke indehold ord eller fraser, som kan antyde at manageren er en del af Virtual Managers crew eller anden myndighed.

 • 4.2. Klubnavne skal være udført skriftligt korrekt.

  Store og små bogstaver skal anvendes skriftligt korrekt. Navnet skal starte med stort, og må ikke indeholde serier af bogstaver, der skiftevis er skrevet med stor og små. For eksempel vil "fc johnnyboy" eller "Fc JoHnNyBoY" blive afvist.

 • 4.3. Grænsetilfælde

  Det står validatoren frit for at afvise klubnavne som vurderes at være grænsetilfælde.

 • 4.4. Ungdomsholdets navn

  Ungdomsholdets navn skal kunne relateres til klubbens navn

§5. Logo/Banner

 • 5.1. Navn på banner

  Et banner skal indeholde klubbens navn.

 • 5.2. Navn eller forkortelse på logo.

  Et logo skal indeholde klubbens navn eller forkortelse.

 • 5.3. Årstal

  Logo/Banner må ikke indeholde andre tal/ord end årstallet for klubbens grundlæggelse og klubnavn/forkortelse. Ord som har relevans for årstallet er dog tilladte – f.eks. "Oprettet", "Since", "Established" mv.

 • 5.4. Tone

  Logo/Banner må ikke være stødende, provokerende, racistisk, politisk eller religiøst ekstremt, pornografisk, "lummert", ulovligt eller usmageligt.

 • 5.5. Særlige begivenheder

  Logo/Banner som har relevans til højtider eller særlige begivenheder vurderes i hvert enkelt tilfælde af en validator.

 • 5.6. Grænsetilfælde

  Det står validatoren frit for at godkende eller afvise Logo/Banner som vurderes at være grænsetilfælde.

§6. Forum

 • 6.1. Sprog

  Det er ikke tilladt at skrive indlæg på andre sprog end det hvert enkelt forum er beregnet til.

 • 6.2. Adfærd

  Vis respekt overfor andre brugere og Virtual Manager crew. Upassende adfærd er ikke tilladt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til upassende sprogbrug, anstødelige, upassende eller seksuelle billeder, bandeord, bagtale, racediskrimination, kønsdiskrimination, diskrimination på baggrund af seksuel orientering mv.

 • 6.3. Klager

  Klager omhandlende låste tråde, forum bans mv. skal rettes til support, og ikke i forum.

 • 6.4. Vurdering

  Ved "upassende materiale", " upassende adfærd", " upassende sprogbrug" mv. er det medlemmer af Virtual Manager Crew der i hvert enkelt tilfælde vurderer hvad der er upassende. Forsøg på at modarbejde denne vurdering kan resultere i forum ban.

§7. Øvrigt

 • 7.1. Strafferammer

  Overtrædes spillereglerne vil et medlem af Virtual Manager Crew give en passende straf. Mulige straffe inkluderer, men er ikke begrænset til, Credits-bøder, udelukkelse fra spillets sociale del eller udelukkelse fra hele spillet.

 • 7.2. Offentlige anklager

  Det er forbudt offentligt at beskylde andre managers for brud på reglerne. Det er forbudt offentligt at klage over afgørelser foretaget af et medlem af Virtual Manager Crew. Anklager og appeller skal i stedet foregå via support- og appelsystemet.

 • 7.3. Erstatning

  Der gives ikke erstatning for tab af spillere, credits eller andre spil-værdier mens en klub er banned, hacked eller lignende.

 • 7.4. Fejl i spillet

  Fejl i spillet skal meddeles i en fejlrapport eller via support systemet. Fejl i spillet må ikke udnyttes til egen fordel.

 • 7.5. Ændringer

  Dette reglement kan ændres løbende uden varsel.