Betingelser

Overtrædelse af spilleregler

Er man blevet straffet for at overtræde spillereglerne har man ret til at klage. Hvorvidt spillereglerne rent faktisk er brudt bestemmes af Virtual Manager.

Kommunikation

Al kontakt og kommunikation med andre brugere af Virtual Manager sker på eget ansvar. Virtual Manager er ikke ansvarlige for skader opstået som følge af en kontakt, der er opstået eller videreført på Virtual Manager.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på produkter købt i Virtual Manager. Der er dog 14 dages fortrydelsesret på produkter købt via SMS, såfremt produktet ikke er taget i brug/aktiveret.

Tekniske problemer

Der gives ikke nogen form for erstatning i tilfælde af tekniske problemer, der bevirker at sitet er helt eller delvist uanvendeligt. Virtual Manager er ej heller ansvarlig for tab af data indtastet i spillet.

Shoutcast

Virtual Manager forbeholder sig retten til at slette beskeder til Shoutcast, såfremt indholdet findes upassende. Der gives ingen erstatning for slettede beskeder.

Emails

Virtual Manager må udsende relevante emails vedr. Virtual Manager til din email-adresse. Brugeren kan til enhver tid deaktivere dette.

Overdragelse

Produkter købt i Virtual Manager er personlige og kan ikke overdrages.

Virtual Manager forbeholder sig retten til ændre ovenstående betingelser.