Division 6, Group 1

Matches

Select date:
Time Home team   Away team
13 April 2021, 00:50 Terziler 2 - 1 Yarymtyle
13 April 2021, 01:15 Güney Köyü 0 - 3 Hormusun
13 April 2021, 06:25 Demircialan Spor 3 - 0 Güney Köyü
13 April 2021, 06:55 Avluk Spor 1 - 2 Malacelep Spor
13 April 2021, 07:35 Avluk Spor 0 - 2 Kenepozspor
13 April 2021, 08:05 Hacibeylispor 0 - 3 Küneyn
13 April 2021, 09:15 Hormusun 1 - 1 Kenepozspor
13 April 2021, 10:10 Malacelep Spor 1 - 0 Demircialan Spor
13 April 2021, 10:20 Güney Köyü 2 - 0 Küneyn
13 April 2021, 10:20 Yarymtyle 0 - 0 Fahrel Spor
13 April 2021, 12:20 Terziler Preview Avluk Spor
13 April 2021, 12:35 Halitlispor Preview Hacibeylispor
13 April 2021, 12:50 Bileyderspor Preview Bozlu
13 April 2021, 13:00 Bozlu Preview Fahrel Spor
13 April 2021, 13:10 Yarymtyle Preview Malacelep Spor
13 April 2021, 13:35 Demircialan Spor Preview Terziler
13 April 2021, 14:10 Küneyn Preview Halitlispor
13 April 2021, 15:05 Fahrel Spor Preview Hacibeylispor
13 April 2021, 15:20 Bileyderspor Preview Hayatderem
13 April 2021, 15:50 Hayatderem Preview Bozlu
13 April 2021, 16:25 Kenepozspor Preview Demircialan Spor
13 April 2021, 16:50 Yarymtyle Preview Bileyderspor
13 April 2021, 17:10 Malacelep Spor Preview Hayatderem
13 April 2021, 17:20 Tarpinak Spor Preview Hacibeylispor
13 April 2021, 17:30 Bileyderspor Preview Fahrel Spor
13 April 2021, 17:45 Terziler Preview Hormusun
13 April 2021, 18:30 Kenepozspor Preview Tarpinak Spor
13 April 2021, 18:40 Hayatderem Preview Terziler
13 April 2021, 19:10 Bozlu Preview Yarymtyle
13 April 2021, 19:35 Hormusun Preview Halitlispor
13 April 2021, 19:40 Kenepozspor Preview Hayatderem
13 April 2021, 19:40 Bozlu Preview Avluk Spor
13 April 2021, 20:05 Tarpinak Spor Preview Güney Köyü
13 April 2021, 21:00 Halitlispor Preview Tarpinak Spor
13 April 2021, 21:40 Malacelep Spor Preview Bileyderspor
13 April 2021, 21:45 Fahrel Spor Preview Küneyn