FC Young Guns

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2018-40 División 3, Grupo 1 16 -92 9
2018-39 División 3, Grupo 1 8 -5 37
2018-38 División 3, Grupo 1 14 -27 21
2018-37 División 4, Grupo 2 1 131 90
2018-36 División 3, Grupo 1 14 -22 24
2018-35 División 4, Grupo 1 2 72 73
2018-34 División 3, Grupo 1 13 -15 28
2018-33 División 3, Grupo 1 11 -12 32
2018-32 División 4, Grupo 1 1 72 76
2018-31 División 3, Grupo 1 13 -18 28
2018-30 División 4, Grupo 1 1 62 79
2018-29 División 3, Grupo 1 13 -8 30
2018-28 División 4, Grupo 1 2 58 73
2018-27 División 3, Grupo 1 13 -20 24
2018-26 División 3, Grupo 1 8 -7 39
2018-25 División 4, Grupo 2 1 100 87
2018-24 División 3, Grupo 1 16 -65 6
2018-23 División 4, Grupo 2 2 76 76
2018-22 División 3, Grupo 1 16 -70 2
2018-21 División 4, Grupo 2 2 68 84

Mayor victoria: 9-0

In a match against Fundo da Rua on 2017-7-24.

Mayor derrota: 8-0

In a match against Jedi phoenix on 2017-2-26.

Mas goles en un partido: 9 goals (9-0)

In a match against Fundo da Rua on 2017-7-24.