Retningslinjer for anvendelse af forum

Skrevet i Spillersalg - 15 år

The Red Devil (Bårdur) 15. september 2014, 20:34
Retningslinjer for anvendelse af Virtual Manager officielle danske forum.

Tak for at du vælger at deltage i Virtual Managers sociale del – vores officielle forum. For at sikre at alle vores brugere har det godt på vores forum er det vigtigt at du læser, forstår og overholder disse retningslinjer.

Vores brugere skal til enhver tid overholde vores officielle reglement. Reglementet er også gældende ved anvendelsen af forum. Af hensyn til vores fælles forståelse for reglementet, har vi dog valgt at uddybe enkelte paragraffer.

6.1. Sprog
Det er ikke tilladt at skrive indlæg på andre sprog end det hvert enkelt forum er beregnet til.
 • Det er tilladt at oprette og besvare emner i forum tiltænkt andre sprog end ens modersmål. Det skal dog understreges, at dette kun er acceptabelt såfremt der kan opnås en forståelig formulering. Anvendelse af Google Translate er som udgangspunkt ikke dækkende. Såfremt man som International bruger vælger at anvende det danske forum, forventer vi at vedkommende er i stand til at udtrykke sig skriftligt på dansk. Såfremt en dansk bruger vælger at anvende det Internationale forum, forventer vi at vedkommende er i stand til at udtrykke sig skriftligt på engelsk.
6.2. Adfærd
Vis respekt overfor andre brugere og Virtual Manager crew. Upassende adfærd er ikke tilladt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til upassende sprogbrug, bandeord, bagtale, racediskrimination, kønsdiskrimination, diskrimination på baggrund af seksuel orientering mv.
 • Vi ønsker et forum, hvor alle kan trives, og alle føler sig trygge. Det kræver at vi viser respekt for hinanden og ikke mindst hinandens forskelligheder. Vi er ikke ens, og alle skal have lov til at være anderledes uden at det skal få betydning for deres færden på forum. Upassende adfærd vil altid blive vurderet af den enkelte Moderator og Forum Administrator, men som bruger er man hermed opfordret til at udvise respekt og gensidig forståelse for hinandens forskelligheder.
6.3. Klager
Klager omhandlende låste tråde, forum bans mv. skal rettes til support, og ikke i forum.
 • En straf for overførsel af credits, anmeldt post, regulering, forum ban osv. er et anliggende imellem den enkelte bruger og Virtual Manager. Vi har ikke til hensigt at drøfte bevisførelse i det offentlige rum, da vi til enhver tid ønsker at undgå at drøftelser der kan vedrøre personfølsomme oplysninger sker i det offentlige rum. Derfor henvises alle klager, appeller mv. til vores supportsystem.
6.4. Vurdering
Ved "upassende materiale", " upassende adfærd", " upassende sprogbrug" mv. er det medlemmer af Virtual Manager Crew der i hvert enkelt tilfælde vurderer hvad der er upassende. Forsøg på at modarbejde denne vurdering kan resultere i forum ban.
 • Det er ikke muligt at opstille en fyldestgørende liste over hvad der opfattes som upassende adfærd, materiale, sprogbrug mv. Det vil til enhver tid være afhængigt af den enkelte situation, den sammenhæng det foregår i og tidligere overtrædelser. Brugere der flere gange har handlet i konflikt med vores reglement må forvente kortere snor end brugere som for første gang overtræder vores reglement. Ved uddeling af advarsler og/eller straf vil vi til enhver tid søge at indgå i dialog, således at ingen er i tvivl om hvad der forventes for at samme situation ikke opstår fremover. Det skal dog understreges at det er Virtual Manager Crew der til enhver tid har det afgørende ord, og at vores brugere til enhver tid forventes at rette sig efter indstillinger fra Virtual Manager Crew.
God opførsel på forum
 • Hvis du vælger at oprette en ny tråd, skal det tydligt fremgå af overskriften hvad tråden omhandler. Overskrifter som ”?” eller ”Hvorfor!” er ikke dækkende og vil blive opfattet som værende i strid med § 2.1 (Tone).
 • Undgå at oprette tråde der omhandler et emne som i forvejen er i færd med at blive debatteret. Dette betegnes for en dobbelttråd, og vil blive låst med henvisning til allerede igangværende tråde. Dobbelttråde vil blive opfattet som værende i strid med § 2.5 (Spam).
 • Det er kun tilladt at oppe sin tråd èn gang om dagen og maks. 5 gange i alt. I ”Spillersalg” og ”Spillerkøb” er det dog tilladt at skrive i sin egen tråd op til 10 gange dagligt og uden et maksimalt antal indlæg i alt. Dette inkluderer "oppere" og almindelige indlæg. Yderligere ”oppere” vil blive opfattet som værende i strid med § 2.5 (Spam).
 • Det er kun tilladt at have en aktiv tråd i hvert af de tre spillersalg fora og en aktiv tråd i spillerkøb forum. En tråd er ikke længere aktiv, hvis der ikke er skrevet i den i over 24 timer. Yderligere tråde vil blive opfattet som værende i strid med § 2.5 (Spam).
 • Det er ikke tilladt at oppe tråde for andre brugere. Det at ”oppe” defineres som indlæg, der kun har til formål at oppe tråden, og ikke har nogen relevans i relation til trådens formål. At oppe for andre brugere vil blive opfattet som værende i strid med § 2.5 (Spam).
 • Det er ikke tilladt at oprette tråde på vegne af andre. At oprette tråde på vegne af andre vil blive opfattet som værende i strid med § 2.5 (Spam).
 • Undgå at skrive med STORT – både i overskrift og i indlæg. At skrive med STORT kan blive opfattet som en provokation, og vil blive opfattet som værende i strid med § 2.1 (Tone).
 • Undgå at anvende for mange udråbstegn, spørgsmålstegn osv. Det er ikke nødvendigt at understrege et spørgsmål med anvendelse af mange spørgsmålstegn. Det kan blive opfattet som provokation, og vil blive opfattet som værende i strid med § 2.1 (Tone).
 • Det er ikke tilladt at bede om vurdering på en spiller som er på auktion eller på transferlisten. Det er heller ikke tilladt at linke til en spiller som er på auktion eller transferlisten da dette vil blive set som reklame og vil blive opfattet som værende i strid med § 2.4 (Reklame)
 • Det er ikke tilladt at anvende GIF på det offentlige forum. GIF anses som værende forstyrrende materiale og vil blive opfattet som værende i strid med § 2.5 (Spam).
Øvrigt vedrørende anvendelse af forum
 • Det er ikke tilladt at oprette tråde eller indlæg som har til formål at købe, sælge eller bytte Virtual Manager værdier for værdier fra den virkelige verden. Ved Virtual Manager værdier tænkes der på spillere og credits. Spillere købes til gældende markedspris for credits. Utrænede spillere hentes på fri transfer eller købes på auktion ved kontraktudløb. Credits tjenes ved entre indtægter, ligapræmier, sponsoraftaler og salg af spillere til gældende markedspris. Tråde eller indlæg der overtræder dette vil blive opfattende som værende i strid med § 3.4 (Valuta).
 • Det er ikke tilladt at oprette tråde eller indlæg, hvor der kræves en modydelse for logo/banner. Vi opfordrer til at vores brugere hjælper hinanden uden belønning, og accepterer derfor ikke at brugere på forum kræver en ydelse for at hjælpe andre brugere. Det er tilladt at angive på ens managerprofil at man kræver modydelse, men enhver handel med vedkommende foretages på egen risiko. Tråde eller indlæg der overtræder dette vil blive opfattende som værende i strid med § 3.4 (Valuta).
 • Vi accepterer at brugere opretter tråde eller indlæg, hvor der tilbydes en modydelse for logo og/eller banner, men indgås der en aftale, gøres dette på egen risiko. Virtual Manager kan ikke holdes til ansvar såfremt aftalen ikke overholdes. Såfremt en bruger ikke overholder en dokumenteret aftale, vil dette blive opfattende som værende i strid med § 3.4 (Valuta).
 • Skift af navn foregår igennem ”Skift klubnavn” funktionen. Såfremt et eftertragtet klubnavn bliver ledigt vil det gå til første ansøger. Dette sker f.eks. når en klub bliver slettet. Forsøg på at sælge et klubnavn på forum er ikke tilladt, da Virtual Manager hverken kan garantere at navn eller penge tilgår den rette klub. Forsøg på at sælge klubnavn på forum vil blive opfattende som værende i strid med § 3.4 (Valuta). Aftaler truffet imellem to brugere foretages på egen risiko.
Disse retningslinjer kan ændres løbende uden varsel.
Besvar