The New Champion

Denne klubben har VM Premium
Premium
Klubbnavn The New Champion
Treningsfasiliteter Treningsfasiliteter i verdensklasse5Gold
Fysio fasiliteter Vman lab
Total spillerverdi 177.099.430 C
Sist online Ca 6 timer siden