The Champs

Denne klubben har VM Premium
Klubbnavn The Champs
Manager Joseph Bryan
Treningsfasiliteter Utvidet treningsfelt4
Fysio fasiliteter Fysioterapeuter
Total spillerverdi 0 C
Sist online Ca 1 måned siden

Senior squad(0/22)

Ingen spillere.

Youth squad Youth squad (0/20)

Ingen spillere.