FC LIMOMTI

Denne klubben har VM Premium
Premium
Klubbnavn FC LIMOMTI
Manager Claus Myltoft
Treningsfasiliteter Utvidet treningsanlegg3Gold
Fysio fasiliteter Spesialister
Total spillerverdi 67.142.896 C
Sist online Ca 1 time siden