Prebens Pige Hold

Fakta

Supporter forening Prebens Piger
Klubb status Amatør
Grunnlagt 6 April 2009, 15:31
Teamarbeid
100%
Tidligere klubbnavn -

Hjemmedrakt

Bortedrakt

Trofeer

Senior squad

Seneste
Divisjon 5, Gruppe 4 Sesong 2020-08

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-40

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-38

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-35

Divisjon 5, Gruppe 3 Sesong 2019-31
Alle
x 15
x 14
x 5
Divisjon 5, Gruppe 4 Sesong 2020-08

Divisjon 5, Gruppe 3 Sesong 2019-31

Divisjon 5, Gruppe 4 Sesong 2019-21

Divisjon 5, Gruppe 4 Sesong 2019-19

Divisjon 5, Gruppe 3 Sesong 2019-15

Divisjon 5, Gruppe 3 Sesong 2019-10

Divisjon 5, Gruppe 6 Sesong 2015-50

Divisjon 5, Gruppe 5 Sesong 2015-48

Divisjon 6, Gruppe 14 Sesong 2015-31

Divisjon 6, Gruppe 28 Sesong 2014-20

Divisjon 7, Gruppe 51 Sesong 2011-48

Divisjon 6, Gruppe 18 Sesong 2010-21

Divisjon 6, Gruppe 17 Sesong 2010-17

Divisjon 7, Gruppe 6 Sesong 2009-32

Divisjon 7, Gruppe 39 Sesong 2009-23
Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-40

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-38

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-35

Divisjon 5, Gruppe 3 Sesong 2019-23

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-11

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2019-08

Divisjon 5, Gruppe 10 Sesong 2015-37

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2015-33

Divisjon 6, Gruppe 23 Sesong 2015-30

Divisjon 7, Gruppe 55 Sesong 2012-45

Divisjon 7, Gruppe 55 Sesong 2012-41

Divisjon 7, Gruppe 36 Sesong 2010-09

Divisjon 7, Gruppe 6 Sesong 2009-38

Divisjon 7, Gruppe 6 Sesong 2009-28
Divisjon 5, Gruppe 5 Sesong 2015-52

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2015-32

Divisjon 6, Gruppe 30 Sesong 2009-40

Divisjon 7, Gruppe 6 Sesong 2009-31

Divisjon 7, Gruppe 39 Sesong 2009-22

Youth squad

Seneste
Youth squad
Divisjon 6, Gruppe 3 Sesong 2020-20

Youth squad
Divisjon 6, Gruppe 4 Sesong 2020-18

Youth squad
Divisjon 6, Gruppe 3 Sesong 2020-12
Alle
x 1
x 1
x 1
Youth squad
Divisjon 6, Gruppe 3 Sesong 2020-20
Youth squad
Divisjon 6, Gruppe 4 Sesong 2020-18
Youth squad
Divisjon 6, Gruppe 3 Sesong 2020-12