Odense BoldkIub

Denne klubben har VM Premium
Premium
Klubbnavn Odense BoldkIub
Treningsfasiliteter Treningsfasiliteter i verdensklasse5Gold
Fysio fasiliteter Spesialister
Total spillerverdi 24.403.669 C
Sist online Ca 8 timer siden