The Amateur Ballers

Fakta

Supporter forening The Amateur Fan Club
Klubb status Amatør
Supporter 0
Grunnlagt 11 Mai 2011, 06:39
Teamarbeid
100%
Tidligere klubbnavn Odens Allstars

Hjemmedrakt

Bortedrakt

Trofeer

Seneste
Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-51

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-48

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-45

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-44

Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2019-40
Alle
x 20
x 14
x 16
Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-51

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-45

Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2019-37

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2019-30

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2019-20

Divisjon 6, Gruppe 13 Sesong 2019-18

Divisjon 5, Gruppe 13 Sesong 2016-08

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2015-47

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2015-45

Divisjon 6, Gruppe 26 Sesong 2015-21

Divisjon 6, Gruppe 27 Sesong 2013-49

Divisjon 7, Gruppe 50 Sesong 2013-47

Divisjon 6, Gruppe 19 Sesong 2013-15

Divisjon 7, Gruppe 38 Sesong 2013-14

Divisjon 6, Gruppe 24 Sesong 2012-46

Divisjon 6, Gruppe 20 Sesong 2012-29

Divisjon 7, Gruppe 40 Sesong 2012-28

Divisjon 6, Gruppe 20 Sesong 2012-14

Divisjon 7, Gruppe 49 Sesong 2012-07

Divisjon 9, Gruppe 134 Sesong 2011-45
Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2019-40

Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2019-34

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2019-22

Divisjon 5, Gruppe 2 Sesong 2016-47

Divisjon 6, Gruppe 4 Sesong 2016-46

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2015-53

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2015-42

Divisjon 6, Gruppe 25 Sesong 2015-23

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2014-04

Divisjon 7, Gruppe 38 Sesong 2013-12

Divisjon 7, Gruppe 46 Sesong 2012-43

Divisjon 8, Gruppe 68 Sesong 2011-51

Divisjon 8, Gruppe 67 Sesong 2011-47

Divisjon 7, Gruppe 36 Sesong 2011-26
Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-48

Divisjon 4, Gruppe 2 Sesong 2019-44

Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2019-39

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2019-27

Divisjon 6, Gruppe 13 Sesong 2019-17

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2017-10

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2015-44

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2014-03

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2013-51

Divisjon 6, Gruppe 27 Sesong 2013-48

Divisjon 7, Gruppe 50 Sesong 2013-46

Divisjon 7, Gruppe 46 Sesong 2012-42

Divisjon 7, Gruppe 37 Sesong 2012-33

Divisjon 7, Gruppe 49 Sesong 2012-06

Divisjon 8, Gruppe 67 Sesong 2012-04

Divisjon 9, Gruppe 134 Sesong 2011-42