Sankt Jekola

Fakta

Supporter forening Alpha Jekola
Klubb status Amatør
Supporter 0
Grunnlagt 8 Juni 2011, 06:54
Teamarbeid
100%
Tidligere klubbnavn Rasmus er en flot fyr

Hjemmedrakt

Bortedrakt

Trofeer

Seneste
Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2019-45

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2019-44

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2019-42

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2019-41

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2019-39
Alle
x 15
x 15
x 25
Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2019-39

Divisjon 4, Gruppe 6 Sesong 2019-35

Divisjon 5, Gruppe 12 Sesong 2019-34

Divisjon 3, Gruppe 4 Sesong 2018-07

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2018-05

Divisjon 5, Gruppe 15 Sesong 2018-04

Divisjon 5, Gruppe 16 Sesong 2016-12

Divisjon 5, Gruppe 16 Sesong 2016-06

Divisjon 6, Gruppe 20 Sesong 2015-26

Divisjon 6, Gruppe 25 Sesong 2013-51

Divisjon 7, Gruppe 33 Sesong 2013-38

Divisjon 6, Gruppe 10 Sesong 2012-33

Divisjon 7, Gruppe 20 Sesong 2012-32

Divisjon 7, Gruppe 55 Sesong 2012-26

Divisjon 7, Gruppe 26 Sesong 2011-51
Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2019-41

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-13

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2016-19

Divisjon 5, Gruppe 15 Sesong 2016-14

Divisjon 6, Gruppe 24 Sesong 2014-29

Divisjon 6, Gruppe 25 Sesong 2013-45

Divisjon 6, Gruppe 26 Sesong 2013-42

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2013-22

Divisjon 6, Gruppe 16 Sesong 2013-14

Divisjon 6, Gruppe 16 Sesong 2013-12

Divisjon 7, Gruppe 32 Sesong 2013-06

Divisjon 6, Gruppe 19 Sesong 2012-41

Divisjon 7, Gruppe 56 Sesong 2012-18

Divisjon 6, Gruppe 13 Sesong 2012-01

Divisjon 8, Gruppe 52 Sesong 2011-49
Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2019-45

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2019-44

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2019-42

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-12

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-11

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-10

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2016-18

Divisjon 5, Gruppe 16 Sesong 2016-11

Divisjon 5, Gruppe 16 Sesong 2016-10

Divisjon 5, Gruppe 16 Sesong 2016-08

Divisjon 6, Gruppe 24 Sesong 2014-28

Divisjon 6, Gruppe 25 Sesong 2013-50

Divisjon 6, Gruppe 25 Sesong 2013-48

Divisjon 7, Gruppe 33 Sesong 2013-37

Divisjon 7, Gruppe 33 Sesong 2013-35

Divisjon 4, Gruppe 7 Sesong 2013-25

Divisjon 6, Gruppe 16 Sesong 2013-11

Divisjon 7, Gruppe 32 Sesong 2013-03

Divisjon 7, Gruppe 41 Sesong 2013-01

Divisjon 6, Gruppe 27 Sesong 2012-48

Divisjon 6, Gruppe 27 Sesong 2012-47

Divisjon 7, Gruppe 55 Sesong 2012-25

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2012-09

Divisjon 6, Gruppe 13 Sesong 2011-52

Divisjon 8, Gruppe 84 Sesong 2011-26