Stery The King Rules

Denne klubben har VM Premium
Klubbnavn Stery The King Rules
Manager Stery The King
Treningsfasiliteter Treningsfasiliteter i verdensklasse5
Fysio fasiliteter Spesialister
Total spillerverdi 0 C
Sist online 7 måneder siden

Senior squad(0/22)

Ingen spillere.

Youth squad Youth squad (0/20)

Ingen spillere.