Dragonfire FC

Fakta

Supporter forening Dragonfire Ultras
Klubb status Amatør
Grunnlagt 6 Juni 2012, 02:33
Teamarbeid
100%
Tidligere klubbnavn Dragon fire FC

Hjemmedrakt

Bortedrakt

Trofeer

Senior squad

Seneste
Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2020-52

Divisjon 5, Gruppe 1 Sesong 2020-51

Divisjon 6, Gruppe 2 Sesong 2020-50

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2019-51

Divisjon 3, Gruppe 1 Sesong 2019-49
Alle
x 25
x 8
x 10
Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2020-52

Divisjon 5, Gruppe 1 Sesong 2020-51

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2019-51

Divisjon 3, Gruppe 1 Sesong 2019-49

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2019-45

Divisjon 3, Gruppe 1 Sesong 2019-41

Divisjon 5, Gruppe 1 Sesong 2019-37

Divisjon 6, Gruppe 1 Sesong 2019-36

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2018-06

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2018-02

Divisjon 6, Gruppe 20 Sesong 2017-52

Divisjon 7, Gruppe 39 Sesong 2017-51

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2016-31

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2016-28

Divisjon 6, Gruppe 14 Sesong 2016-25

Divisjon 6, Gruppe 16 Sesong 2015-39

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2015-27

Divisjon 6, Gruppe 16 Sesong 2015-24

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2015-02

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2014-30

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2014-27

Divisjon 6, Gruppe 15 Sesong 2014-25

Divisjon 7, Gruppe 32 Sesong 2014-24

Divisjon 7, Gruppe 43 Sesong 2013-51

Divisjon 7, Gruppe 1 Sesong 2012-26
Divisjon 6, Gruppe 2 Sesong 2020-50

Divisjon 4, Gruppe 1 Sesong 2019-38

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2018-04

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2016-33

Divisjon 4, Gruppe 7 Sesong 2015-09

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2014-52

Divisjon 6, Gruppe 27 Sesong 2014-46

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2014-28
Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2019-44

Divisjon 5, Gruppe 10 Sesong 2018-01

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2016-27

Divisjon 6, Gruppe 14 Sesong 2016-24

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2015-26

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2015-25

Divisjon 4, Gruppe 7 Sesong 2015-07

Divisjon 5, Gruppe 14 Sesong 2014-50

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2014-26

Divisjon 6, Gruppe 1 Sesong 2012-27

Youth squad

Seneste
Alle
x 0
x 0
x 0