Maxim Dominik Ljubimov

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 8 xp
 3. 17 xp
 4. 25 xp
 5. 33 xp
 6. 42 xp
 7. 50 xp
 8. 58 xp
 9. 67 xp
 10. 02/19, 07:05 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +41 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +4 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +5 xp
 11. 02/20, 19:55 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +43 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +5 xp
 12. 02/22, 01:30 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +42 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +3 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +5 xp
 13. 02/23, 16:16 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +36 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +3 xp
 14. 02/24, 00:34 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +54 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +6 xp
 15. 02/25, 06:44 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +46 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +5 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 16. 02/26, 01:02 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +46 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +5 xp
 17. 02/27, 01:10 - Små treningsforhold
  No trainer was used.
  Total +33 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +4 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +4 xp
 18. 02/28, 00:08 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +53 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +5 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 19. 02/29, 00:03 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +60 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +5 xp
 20. 03/01, 01:16 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +47 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +5 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +6 xp
 21. 03/02, 00:51 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +48 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +6 xp
 22. 03/03, 01:18 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +39 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +4 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +5 xp
 23. 03/04, 00:13 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +38 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +4 xp
 24. 03/05, 00:08 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +63 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +6 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +7 xp
 25. 03/06, 00:09 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +41 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +3 xp
 26. 03/07, 01:01 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +62 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +7 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +5 xp
 27. 03/08, 01:36 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +57 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +5 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +5 xp
 28. 03/09, 02:56 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +31 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +3 xp
 29. 03/10, 01:16 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +56 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +5 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +6 xp
 30. 03/11, 05:05 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +52 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +4 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +7 xp
 31. 03/12, 04:35 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +44 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +5 xp
 32. 03/13, 15:47 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +56 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +5 xp
 33. 03/14, 04:27 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +49 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +5 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 34. 03/15, 00:21 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +62 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +8 xp
 35. 03/16, 00:33 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +34 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +3 xp
 36. 03/17, 10:04 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +45 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +3 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +3 xp
 37. 03/18, 00:21 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +48 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +5 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +6 xp
 38. 03/19, 16:05 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +54 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +5 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +4 xp
 39. 03/20, 00:23 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +44 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +3 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 40. 03/21, 04:23 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +56 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +6 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +6 xp
 41. 03/22, 21:47 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +55 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +7 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +7 xp
 42. 03/23, 01:41 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +59 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +5 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +7 xp
 43. 03/24, 00:21 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +53 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +7 xp
 44. 03/25, 00:09 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +52 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +6 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +4 xp
 45. 03/26, 01:21 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +59 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +5 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +6 xp
 46. 03/27, 03:19 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +43 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +3 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +4 xp
 47. 03/28, 01:29 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +52 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +5 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +6 xp
 48. 03/29, 01:01 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +36 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +3 xp
 49. 03/30, 05:02 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +50 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +5 xp
 50. 03/31, 00:08 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +32 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +3 xp
 51. 04/01, 00:26 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +38 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +4 xp
 52. 04/02, 02:36 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +29 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +2 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +2 xp
 53. 04/03, 00:31 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +45 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +5 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +5 xp
 54. 04/04, 08:09 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +56 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +7 xp
 55. 04/06, 05:10 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +45 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +5 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +5 xp
 56. 04/07, 16:34 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +29 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +3 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +3 xp
 57. 04/08, 06:31 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +47 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +5 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +4 xp
 58. 04/09, 06:38 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +34 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +4 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +4 xp
 59. 04/10, 00:38 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +35 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +4 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +3 xp
 60. 04/11, 09:22 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +48 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +3 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +6 xp
 61. 04/12, 00:40 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +60 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +8 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +6 xp
 62. 04/13, 10:36 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +45 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +6 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +4 xp
 63. 04/14, 00:17 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +57 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +4 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +7 xp
 64. 04/15, 06:55 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +45 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +5 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +5 xp
 65. 04/16, 00:19 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +51 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +7 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +5 xp
 66. 04/17, 11:19 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +51 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +6 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +6 xp
 67. 04/18, 02:33 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +42 xp
  Håndtering +3 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +3 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +4 xp
 68. 04/19, 04:27 - Utvidet treningsfelt
  No trainer was used.
  Total +42 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +3 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +6 xp
 69. 04/20, 03:21 - Avansert treningsbane
  No trainer was used.
  Total +39 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +3 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp

Lifetime development

Loading...