Kjartan Thorsson

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 24 xp
 3. 48 xp
 4. 73 xp
 5. 97 xp
 6. 121 xp
 7. 145 xp
 8. 170 xp
 9. 194 xp
 10. 10/18, 19:34 - Standard treningsfasilitet
  A trainer was used.
  Total +115 xp
  Sentrer +52 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +8 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 10/20, 21:06 - Standard treningsfasilitet
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +30 xp
  Dribbling +53 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +37 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 12. 10/22, 20:42 - Standard treningsfasilitet
  A trainer was used.
  Total +87 xp
  Sentrer +34 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +7 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 10/23, 22:39 - Standard treningsfasilitet
  A trainer was used.
  Total +48 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +4 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +18 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 10/24, 20:42 - Standard treningsfasilitet
  A trainer was used.
  Total +92 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +31 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +10 xp
 15. 10/25, 22:43 - Standard treningsfasilitet
  A trainer was used.
  Total +62 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +22 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +19 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +5 xp
 16. 10/27, 17:56 - Standard treningsfasilitet
  A trainer was used.
  Total +102 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +36 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +23 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +9 xp
 17. 10/28, 08:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +44 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 10/29, 13:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +52 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 10/30, 10:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Sentrer +38 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +42 xp
  Utholdenhet +45 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 10/31, 01:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +131 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 11/01, 07:24 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +56 xp
  Sentrer +5 xp
  Endt +6 xp
  Dribbling +6 xp
  Takling +5 xp
  Set pieces +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +4 xp
 22. 11/02, 00:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Sentrer +34 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 11/03, 20:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +124 xp
  Sentrer +26 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +39 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 11/04, 10:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Sentrer +25 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +27 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 11/05, 09:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +91 xp
  Sentrer +24 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +28 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet +21 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 11/06, 00:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +129 xp
  Sentrer +35 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 11/07, 11:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +113 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 11/08, 08:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +183 xp
  Sentrer +35 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +42 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +60 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 11/09, 14:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +40 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 11/10, 12:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +33 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 11/11, 12:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +107 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 11/12, 00:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +97 xp
  Sentrer +26 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 11/13, 09:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Sentrer +34 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +49 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 11/14, 08:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +129 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 11/16, 14:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +86 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +30 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 11/17, 02:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +96 xp
  Sentrer +24 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +26 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 11/18, 08:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Sentrer +42 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 11/19, 00:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +104 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +26 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 11/20, 09:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +127 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +31 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 11/21, 07:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Sentrer +30 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +42 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 11/22, 07:02 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +94 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +25 xp
  Utholdenhet +25 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 11/23, 00:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +89 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 11/24, 11:03 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +123 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 11/25, 12:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +41 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 11/27, 22:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +131 xp
  Sentrer +45 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +29 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 11/28, 00:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +88 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 11/29, 08:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer +25 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet +24 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 11/30, 12:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +115 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +28 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 12/01, 21:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +95 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +28 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 12/02, 08:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +113 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 12/03, 00:47 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +137 xp
  Sentrer +27 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +40 xp
  Utholdenhet +40 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 12/05, 07:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +137 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +50 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 12/07, 11:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +99 xp
  Sentrer +22 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet +30 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 12/08, 00:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +101 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 12/10, 23:26 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +99 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 12/12, 22:10 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +90 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership +40 xp
  Perseverance +19 xp
 57. 12/15, 22:28 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +75 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership +29 xp
  Perseverance +27 xp
 58. 12/18, 21:46 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +65 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +16 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces +26 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 59. 12/21, 23:26 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +63 xp
  Sentrer +15 xp
  Endt +14 xp
  Dribbling +11 xp
  Takling +12 xp
  Set pieces +11 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 12/22, 21:56 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +91 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +30 xp
  Set pieces +14 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +26 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 12/23, 22:44 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +62 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 12/25, 22:40 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +87 xp
  Sentrer +22 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +25 xp
  Utholdenhet +18 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 12/26, 23:04 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +82 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +15 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +27 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +23 xp
 64. 12/28, 22:33 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +54 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +16 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 01/05, 17:57 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +74 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt +19 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling +11 xp
  Set pieces +8 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 01/11, 23:41 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +46 xp
  Sentrer +13 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +10 xp
  Set pieces +14 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance 0 xp
 67. 01/12, 12:02 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +81 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +21 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 01/13, 22:10 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +70 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +21 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +18 xp
 69. 01/14, 21:26 - Utvidet treningsfelt
  A trainer was used.
  Total +66 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +12 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +18 xp
  Perseverance +20 xp

Lifetime development

Loading...