Gael Viane

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 26 xp
 3. 52 xp
 4. 78 xp
 5. 103 xp
 6. 129 xp
 7. 155 xp
 8. 181 xp
 9. 207 xp
 10. 12/19, 19:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +139 xp
  Sentrer +56 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 12/20, 20:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +156 xp
  Sentrer +44 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +63 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 12. 12/21, 22:03 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +103 xp
  Sentrer +44 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 12/22, 22:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Sentrer +71 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +28 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +26 xp
  Utholdenhet +51 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 12/23, 20:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Sentrer +78 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 12/24, 16:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Sentrer +59 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 12/25, 22:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Sentrer +73 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +28 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +29 xp
  Utholdenhet +57 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 12/26, 20:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Sentrer +46 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +54 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 12/27, 23:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +139 xp
  Sentrer +65 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 12/28, 19:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +127 xp
  Sentrer +39 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 12/29, 20:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer +67 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 12/30, 23:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Sentrer +73 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +57 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 12/31, 14:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Sentrer +41 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +60 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 01/01, 20:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer +53 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +28 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +51 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 01/02, 21:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +123 xp
  Sentrer +37 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 01/03, 22:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Sentrer +42 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +45 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 01/04, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer +43 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 01/05, 17:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +159 xp
  Sentrer +73 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 01/06, 20:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +136 xp
  Sentrer +56 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 01/07, 20:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Sentrer +63 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 01/08, 20:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +144 xp
  Sentrer +57 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +41 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 01/09, 18:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Sentrer +75 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 01/10, 21:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +103 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 01/11, 19:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +113 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 01/12, 18:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +122 xp
  Sentrer +42 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 01/13, 22:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +186 xp
  Sentrer +52 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +64 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 01/14, 21:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +123 xp
  Sentrer +58 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 01/15, 21:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Sentrer +53 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 01/16, 20:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +106 xp
  Sentrer +42 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +11 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 01/17, 20:47 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +105 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 01/18, 19:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +151 xp
  Sentrer +60 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +29 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 01/19, 18:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 01/20, 19:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Sentrer +48 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +54 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 01/21, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Sentrer +58 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 01/22, 19:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +109 xp
  Sentrer +51 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +11 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 01/23, 19:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Sentrer +83 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 01/24, 20:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer +53 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 01/25, 11:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Sentrer +47 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +58 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 01/26, 17:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Sentrer +59 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 01/27, 21:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +124 xp
  Sentrer +35 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +53 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 01/28, 21:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +136 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +54 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 01/29, 20:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +96 xp
  Sentrer +41 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 01/30, 21:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +123 xp
  Sentrer +52 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 01/31, 21:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Sentrer +65 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +39 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 02/01, 19:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 02/02, 18:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +119 xp
  Sentrer +42 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +45 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 02/03, 19:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer +45 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +40 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 02/04, 21:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +148 xp
  Sentrer +52 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 02/05, 21:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +90 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 59. 02/06, 22:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +89 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +9 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 02/07, 21:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +139 xp
  Sentrer +53 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 02/08, 20:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer +58 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +28 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 02/09, 17:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer +66 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +49 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 02/10, 20:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +100 xp
  Sentrer +34 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +28 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 02/11, 22:47 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +116 xp
  Sentrer +45 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 02/12, 22:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +110 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 02/13, 21:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +165 xp
  Sentrer +66 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +58 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 67. 02/14, 23:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +115 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 02/15, 10:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Sentrer +69 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 69. 02/16, 18:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer +48 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...