Berdy Slatkin

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 30 xp
 3. 59 xp
 4. 89 xp
 5. 118 xp
 6. 148 xp
 7. 177 xp
 8. 207 xp
 9. 236 xp
 10. 12/25, 00:04 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +180 xp
  Sentrer +59 xp
  Endt +60 xp
  Dribbling +33 xp
  Takling +12 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 12/26, 03:56 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +107 xp
  Sentrer +24 xp
  Endt +38 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling +11 xp
  Set pieces +11 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 12. 12/27, 00:06 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Sentrer +48 xp
  Endt +77 xp
  Dribbling +27 xp
  Takling +19 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 12/28, 01:41 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +95 xp
  Sentrer +26 xp
  Endt +32 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling +9 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 12/29, 03:02 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +64 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt +17 xp
  Dribbling +12 xp
  Takling +7 xp
  Set pieces +8 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 12/30, 00:53 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +108 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt +41 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling +14 xp
  Set pieces +9 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 12/31, 00:35 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Sentrer +49 xp
  Endt +51 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling +11 xp
  Set pieces +11 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 01/01, 01:40 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Sentrer +38 xp
  Endt +56 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling +8 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 01/02, 00:33 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +95 xp
  Sentrer +30 xp
  Endt +31 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling +8 xp
  Set pieces +9 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 01/03, 16:46 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +180 xp
  Sentrer +51 xp
  Endt +63 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling +14 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 01/04, 00:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +77 xp
  Akselerasjon +42 xp
  Utholdenhet +49 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 01/05, 08:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Sentrer +15 xp
  Endt +18 xp
  Dribbling +11 xp
  Takling +10 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +18 xp
  Leadership +17 xp
  Perseverance +15 xp
 22. 01/06, 06:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +56 xp
  Dribbling +45 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +14 xp
 23. 01/07, 06:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +135 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +55 xp
  Dribbling +40 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +23 xp
 24. 01/08, 08:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +79 xp
  Dribbling +38 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +24 xp
 25. 01/09, 07:13 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Sentrer +45 xp
  Endt +46 xp
  Dribbling +51 xp
  Takling +18 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 01/10, 17:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +50 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet +63 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 01/11, 02:02 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +114 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +51 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +28 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 01/12, 00:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt +16 xp
  Dribbling +12 xp
  Takling +13 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +12 xp
 29. 01/13, 00:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +205 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +52 xp
  Dribbling +86 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +27 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +40 xp
 30. 01/14, 07:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +146 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +58 xp
  Dribbling +37 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +22 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +29 xp
 31. 01/15, 00:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +69 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +31 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +21 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +17 xp
 32. 01/16, 07:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt +32 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling +24 xp
  Set pieces +28 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 01/17, 07:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +62 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet +61 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 01/18, 08:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +33 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +51 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 01/19, 00:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +151 xp
  Sentrer +11 xp
  Endt +14 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling +21 xp
  Set pieces +14 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +16 xp
 36. 01/20, 07:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +50 xp
  Akselerasjon +60 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 01/21, 11:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +37 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +14 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +5 xp
 38. 01/22, 00:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +46 xp
  Dribbling +40 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +31 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +23 xp
 39. 01/23, 00:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt +34 xp
  Dribbling +45 xp
  Takling +17 xp
  Set pieces +24 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 01/24, 07:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +129 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +53 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 01/25, 00:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +120 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +44 xp
  Akselerasjon +47 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 01/26, 00:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +135 xp
  Sentrer +10 xp
  Endt +15 xp
  Dribbling +11 xp
  Takling +15 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +15 xp
 43. 01/27, 08:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +210 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +94 xp
  Akselerasjon +51 xp
  Utholdenhet +65 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 01/28, 00:40 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +47 xp
  Dribbling +29 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +24 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +33 xp
 45. 01/29, 00:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +142 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +54 xp
  Dribbling +39 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +32 xp
 46. 01/30, 00:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer +27 xp
  Endt +43 xp
  Dribbling +49 xp
  Takling +9 xp
  Set pieces +24 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 01/31, 00:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +137 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +41 xp
  Akselerasjon +48 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 02/01, 08:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +148 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +66 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 02/02, 00:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +34 xp
  Sentrer +4 xp
  Endt +4 xp
  Dribbling +4 xp
  Takling +3 xp
  Set pieces +4 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +4 xp
 50. 02/03, 22:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +80 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +34 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 02/04, 21:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +62 xp
  Dribbling +72 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +14 xp
 52. 02/05, 22:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +124 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +48 xp
  Dribbling +47 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +18 xp
 53. 02/06, 22:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +151 xp
  Sentrer +15 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +76 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 02/07, 23:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +164 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +60 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +77 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 02/08, 22:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +123 xp
  Sentrer +8 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +43 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +60 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 02/09, 14:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer +13 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +65 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +64 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 02/10, 17:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +123 xp
  Sentrer +67 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +33 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 02/11, 22:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +113 xp
  Sentrer +55 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +37 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 59. 02/12, 22:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +142 xp
  Sentrer +64 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 02/13, 21:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +139 xp
  Sentrer +63 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +47 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 02/14, 23:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer +75 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +61 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 02/16, 15:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +134 xp
  Sentrer +64 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +46 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 02/17, 22:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +49 xp
  Dribbling +39 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 64. 02/19, 22:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +120 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +40 xp
  Dribbling +50 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +18 xp
 65. 02/20, 22:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +191 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +90 xp
  Dribbling +67 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +18 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +16 xp
 66. 02/21, 22:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +173 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +71 xp
  Dribbling +64 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +19 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +19 xp
 67. 02/22, 22:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +48 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 68. 02/23, 12:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +223 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +86 xp
  Dribbling +94 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +22 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +21 xp
 69. 02/24, 23:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +121 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +42 xp
  Dribbling +47 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +17 xp

Lifetime development

Loading...