Romeo Barbu

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 34 xp
 3. 69 xp
 4. 103 xp
 5. 137 xp
 6. 172 xp
 7. 206 xp
 8. 240 xp
 9. 275 xp
 10. 08/17, 00:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +159 xp
  Håndtering +52 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +57 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +36 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 08/18, 04:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +38 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +61 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +46 xp
 12. 08/19, 14:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +162 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +48 xp
  Diving +32 xp
  i luften +30 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +52 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 08/20, 03:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +162 xp
  Håndtering +71 xp
  Mann mot mann +37 xp
  Diving 0 xp
  i luften +37 xp
  Sentrer +17 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 08/21, 02:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +128 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +55 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +29 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +29 xp
 15. 08/22, 05:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Håndtering +58 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +32 xp
  Sentrer +14 xp
  Speed +53 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 08/23, 00:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +40 xp
  Leadership +22 xp
  Perseverance +68 xp
 17. 08/24, 16:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +148 xp
  Håndtering +59 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +30 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 08/25, 05:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +43 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +56 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +37 xp
 19. 08/26, 01:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +22 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +48 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +40 xp
 20. 08/27, 01:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +37 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +48 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +44 xp
 21. 08/28, 13:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +59 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +25 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +43 xp
 22. 08/29, 05:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +105 xp
  Håndtering +40 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +33 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +25 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 08/30, 04:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Håndtering +71 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +40 xp
  Sentrer +13 xp
  Speed +54 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 08/31, 03:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +165 xp
  Håndtering +51 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +56 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +17 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 09/01, 17:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +161 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +30 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +41 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +55 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +35 xp
 26. 09/02, 16:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +17 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +55 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +25 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +43 xp
 27. 09/03, 03:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Håndtering +70 xp
  Mann mot mann +39 xp
  Diving 0 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer +13 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 09/04, 04:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +64 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +35 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +35 xp
 29. 09/06, 12:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +194 xp
  Håndtering +77 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +65 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +17 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 09/07, 04:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Håndtering +63 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +63 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 09/08, 03:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +150 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +43 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +40 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +31 xp
 32. 09/09, 00:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +106 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +33 xp
  Diving +24 xp
  i luften +28 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 09/10, 17:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +204 xp
  Håndtering +87 xp
  Mann mot mann +49 xp
  Diving 0 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer +24 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 09/11, 02:44 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +60 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +44 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +29 xp
 35. 09/12, 03:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +142 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +58 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +35 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +35 xp
 36. 09/13, 03:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +204 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +105 xp
  Leadership +19 xp
  Perseverance +80 xp
 37. 09/14, 01:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +173 xp
  Håndtering +75 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +52 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 09/15, 15:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +142 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +26 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +39 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +27 xp
 39. 09/16, 00:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +114 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +33 xp
  Diving +24 xp
  i luften +33 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 09/17, 18:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Håndtering +90 xp
  Mann mot mann +38 xp
  Diving 0 xp
  i luften +48 xp
  Sentrer +19 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 09/18, 13:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +122 xp
  Håndtering +43 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +27 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +41 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 09/19, 01:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +186 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +73 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +59 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +20 xp
  Perseverance +34 xp
 43. 09/20, 04:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +71 xp
  Leadership +20 xp
  Perseverance +49 xp
 44. 09/21, 03:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +95 xp
  Håndtering +34 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +28 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 09/22, 03:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +188 xp
  Håndtering +70 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +54 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 09/23, 01:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +205 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +65 xp
  Diving +46 xp
  i luften +38 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +56 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 09/24, 02:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +224 xp
  Håndtering +100 xp
  Mann mot mann +69 xp
  Diving 0 xp
  i luften +41 xp
  Sentrer +14 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 09/25, 02:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +221 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +56 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +67 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +22 xp
  Perseverance +76 xp
 49. 09/27, 01:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +85 xp
  Leadership +24 xp
  Perseverance +49 xp
 50. 09/28, 01:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +174 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +95 xp
  Leadership +24 xp
  Perseverance +55 xp
 51. 09/29, 02:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +190 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +71 xp
  Leadership +32 xp
  Perseverance +87 xp
 52. 09/30, 00:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +174 xp
  Håndtering +49 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +58 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +54 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 10/01, 02:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +164 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +33 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +44 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +43 xp
 54. 10/02, 03:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +259 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +70 xp
  Diving +65 xp
  i luften +54 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +70 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 10/03, 13:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +125 xp
  Håndtering +16 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +10 xp
  i luften +15 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +16 xp
 56. 10/04, 04:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +166 xp
  Håndtering +19 xp
  Mann mot mann +17 xp
  Diving +14 xp
  i luften +19 xp
  Sentrer +21 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +17 xp
  Perseverance +19 xp
 57. 10/05, 14:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +115 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +12 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +13 xp
 58. 10/06, 01:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +188 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +44 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +34 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +53 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +57 xp
 59. 10/07, 13:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +110 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +24 xp
  Diving +24 xp
  i luften +31 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 10/08, 00:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Håndtering +43 xp
  Mann mot mann +36 xp
  Diving 0 xp
  i luften +21 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 10/09, 04:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +221 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +93 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +57 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +57 xp
 62. 10/10, 02:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +226 xp
  Håndtering +67 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +64 xp
  Sentrer +19 xp
  Speed +76 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 10/11, 13:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +172 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +59 xp
  Leadership +18 xp
  Perseverance +95 xp
 64. 10/12, 13:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +156 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +69 xp
  Leadership +19 xp
  Perseverance +68 xp
 65. 10/13, 04:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +136 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +37 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +48 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +25 xp
 66. 10/14, 13:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +164 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +42 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +32 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +58 xp
 67. 10/15, 02:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Håndtering +72 xp
  Mann mot mann +50 xp
  Diving 0 xp
  i luften +32 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 10/16, 03:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +43 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +48 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +53 xp
 69. 10/17, 02:40 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Håndtering +52 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +33 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +36 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...