Johan Herold

Interesse

These clubs are interested in the player.

Morgan United, Longkicker Wizards FC, New Era, JunkerJunior.

Bud

Det er ingen bud på denne spilleren.