Liridon Halili

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 41 xp
 3. 83 xp
 4. 124 xp
 5. 165 xp
 6. 207 xp
 7. 248 xp
 8. 289 xp
 9. 331 xp
 10. 11/29, 13:31 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +215 xp
  Håndtering +49 xp
  Mann mot mann +50 xp
  Diving 0 xp
  i luften +72 xp
  Sentrer +44 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 11/30, 11:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +173 xp
  Håndtering +43 xp
  Mann mot mann +32 xp
  Diving 0 xp
  i luften +49 xp
  Sentrer +49 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 12. 12/01, 19:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +216 xp
  Håndtering +67 xp
  Mann mot mann +35 xp
  Diving 0 xp
  i luften +57 xp
  Sentrer +57 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 12/02, 13:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +235 xp
  Håndtering +70 xp
  Mann mot mann +50 xp
  Diving 0 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer +71 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 12/03, 11:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +196 xp
  Håndtering +51 xp
  Mann mot mann +38 xp
  Diving 0 xp
  i luften +46 xp
  Sentrer +61 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 12/04, 12:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +185 xp
  Håndtering +70 xp
  Mann mot mann +32 xp
  Diving 0 xp
  i luften +39 xp
  Sentrer +44 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 12/05, 20:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +184 xp
  Håndtering +60 xp
  Mann mot mann +31 xp
  Diving 0 xp
  i luften +47 xp
  Sentrer +46 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 12/06, 09:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Håndtering +27 xp
  Mann mot mann +33 xp
  Diving 0 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer +43 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 12/07, 19:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +241 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +70 xp
  Diving 0 xp
  i luften +76 xp
  Sentrer +82 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 12/08, 12:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +285 xp
  Håndtering +29 xp
  Mann mot mann +104 xp
  Diving 0 xp
  i luften +72 xp
  Sentrer +80 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 12/09, 18:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Håndtering +14 xp
  Mann mot mann +45 xp
  Diving 0 xp
  i luften +64 xp
  Sentrer +45 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 12/10, 10:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +241 xp
  Håndtering +25 xp
  Mann mot mann +82 xp
  Diving 0 xp
  i luften +67 xp
  Sentrer +67 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 12/11, 10:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +194 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +82 xp
  Diving 0 xp
  i luften +60 xp
  Sentrer +52 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 12/12, 14:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Håndtering +18 xp
  Mann mot mann +74 xp
  Diving 0 xp
  i luften +53 xp
  Sentrer +15 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 12/13, 09:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +225 xp
  Håndtering +22 xp
  Mann mot mann +96 xp
  Diving 0 xp
  i luften +86 xp
  Sentrer +21 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 12/14, 14:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +59 xp
  Akselerasjon +76 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 12/15, 11:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +184 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +68 xp
  Akselerasjon +78 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 12/16, 09:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +69 xp
  Akselerasjon +61 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 12/17, 10:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +193 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +86 xp
  Akselerasjon +75 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 12/18, 11:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +87 xp
  Akselerasjon +69 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 12/19, 12:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +74 xp
  Akselerasjon +57 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 12/21, 15:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +205 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +87 xp
  Akselerasjon +95 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 12/22, 16:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +159 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +70 xp
  Akselerasjon +70 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 12/23, 09:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +203 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +88 xp
  Akselerasjon +88 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 12/24, 12:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +199 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +82 xp
  Akselerasjon +92 xp
  Utholdenhet +25 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 12/25, 15:03 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +240 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +80 xp
  Akselerasjon +130 xp
  Utholdenhet +30 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 12/26, 19:40 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +312 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +150 xp
  Akselerasjon +127 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 12/27, 16:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +69 xp
  Akselerasjon +69 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 12/28, 21:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +211 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +119 xp
  Akselerasjon +73 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 12/29, 11:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +188 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +86 xp
  Akselerasjon +67 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 12/30, 14:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +246 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +120 xp
  Akselerasjon +87 xp
  Utholdenhet +39 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 12/31, 13:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +51 xp
  Akselerasjon +66 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 01/01, 19:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +227 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +100 xp
  Akselerasjon +100 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 01/02, 23:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +229 xp
  Håndtering +44 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +82 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +86 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +17 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 01/03, 15:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +174 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +80 xp
  Akselerasjon +62 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 01/04, 23:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +77 xp
  Akselerasjon +76 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 01/05, 16:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +207 xp
  Håndtering +83 xp
  Mann mot mann +68 xp
  Diving 0 xp
  i luften +23 xp
  Sentrer +33 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 01/06, 23:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +164 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +78 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +64 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 48. 01/07, 23:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +222 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +77 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +97 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +25 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +23 xp
 49. 01/08, 22:03 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +173 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +88 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +56 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +18 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 50. 01/09, 21:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Håndtering +50 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +97 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +17 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 01/10, 23:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +144 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +50 xp
  Diving +41 xp
  i luften +43 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 01/11, 23:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +164 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +36 xp
  Diving +61 xp
  i luften +50 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 01/12, 10:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +248 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +70 xp
  Diving +75 xp
  i luften +76 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 01/13, 21:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +127 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +33 xp
  Diving +39 xp
  i luften +42 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 01/14, 22:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +188 xp
  Håndtering +75 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer +21 xp
  Speed +48 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 01/15, 21:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +216 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +48 xp
  Diving +79 xp
  i luften +70 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 01/16, 22:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +175 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +46 xp
  Diving +67 xp
  i luften +46 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 01/17, 21:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +49 xp
  Diving +53 xp
  i luften +49 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 59. 01/18, 23:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +215 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +62 xp
  Diving +64 xp
  i luften +62 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 01/19, 11:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +57 xp
  Diving +53 xp
  i luften +40 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 01/20, 10:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +135 xp
  Håndtering +26 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +23 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +53 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +33 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 01/21, 09:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +151 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +47 xp
  Diving +35 xp
  i luften +35 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 01/22, 09:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +142 xp
  Håndtering +45 xp
  Mann mot mann +27 xp
  Diving 0 xp
  i luften +37 xp
  Sentrer +33 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 01/23, 10:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +38 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +42 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +34 xp
  Perseverance +38 xp
 65. 01/24, 11:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +171 xp
  Håndtering +31 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +58 xp
  Sentrer +43 xp
  Speed +39 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 01/25, 11:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +221 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +43 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +59 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +53 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +66 xp
 67. 01/26, 11:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +137 xp
  Håndtering +31 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +34 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +34 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 01/27, 12:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +197 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +40 xp
  Diving +37 xp
  i luften +54 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +66 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 69. 01/28, 11:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Håndtering +40 xp
  Mann mot mann +54 xp
  Diving 0 xp
  i luften +50 xp
  Sentrer +35 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...