Dimitri Shamatava

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 34 xp
 3. 68 xp
 4. 102 xp
 5. 136 xp
 6. 170 xp
 7. 204 xp
 8. 238 xp
 9. 272 xp
 10. 10/11, 05:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +186 xp
  Sentrer +62 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +66 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 10/12, 08:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +189 xp
  Sentrer +82 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +39 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +57 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 12. 10/13, 17:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +207 xp
  Sentrer +84 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +49 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +53 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 10/14, 05:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +200 xp
  Sentrer +82 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +57 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 10/15, 05:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +222 xp
  Sentrer +80 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +70 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 10/16, 06:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +245 xp
  Sentrer +97 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +92 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 10/17, 07:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +190 xp
  Sentrer +49 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +62 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +63 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 10/18, 07:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +174 xp
  Sentrer +53 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +47 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +51 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 10/19, 09:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer +60 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +33 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +49 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 10/20, 18:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +214 xp
  Sentrer +61 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +72 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +61 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 10/21, 06:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +125 xp
  Sentrer +41 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +36 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 10/22, 07:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +257 xp
  Sentrer +79 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +83 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +71 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 10/23, 09:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +137 xp
  Sentrer +56 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +36 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 10/24, 05:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +165 xp
  Sentrer +67 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +41 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 10/25, 09:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +105 xp
  Sentrer +44 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +27 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 10/26, 14:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +183 xp
  Sentrer +60 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +63 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +45 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 10/27, 18:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Sentrer +61 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 10/28, 07:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +223 xp
  Sentrer +76 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +78 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 10/29, 13:45 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +206 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +76 xp
  Akselerasjon +66 xp
  Utholdenhet +64 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 10/30, 19:12 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +175 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +67 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet +67 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 11/02, 19:26 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +44 xp
  Akselerasjon +53 xp
  Utholdenhet +61 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 11/03, 22:02 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +184 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +51 xp
  Akselerasjon +82 xp
  Utholdenhet +51 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 11/04, 12:48 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +192 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +67 xp
  Akselerasjon +58 xp
  Utholdenhet +67 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 11/05, 20:10 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +84 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet +58 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 11/06, 07:40 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +148 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +43 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +62 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 11/07, 21:03 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +215 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +67 xp
  Akselerasjon +52 xp
  Utholdenhet +96 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 11/10, 17:06 - Utvidet treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +33 xp
  Akselerasjon +47 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 11/11, 19:15 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +186 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt +23 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling +21 xp
  Set pieces +19 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +21 xp
  Perseverance +13 xp
 38. 11/12, 10:14 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +120 xp
  Sentrer +11 xp
  Endt +11 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling +13 xp
  Set pieces +9 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +15 xp
 39. 11/13, 08:54 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt +16 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling +17 xp
  Set pieces +10 xp
  Speed +19 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +17 xp
  Perseverance +10 xp
 40. 11/14, 14:33 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Sentrer +11 xp
  Endt +16 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling +11 xp
  Set pieces +11 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +18 xp
  Perseverance +11 xp
 41. 11/15, 14:02 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +148 xp
  Sentrer +12 xp
  Endt +18 xp
  Dribbling +12 xp
  Takling +17 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +11 xp
 42. 11/16, 21:59 - Stort treningsanelgg
  No trainer was used.
  Total +105 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt +9 xp
  Dribbling +12 xp
  Takling +9 xp
  Set pieces +9 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +9 xp
 43. 11/17, 13:47 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +202 xp
  Sentrer +56 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +39 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +70 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 11/18, 23:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +154 xp
  Sentrer +39 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +29 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 11/19, 23:02 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Sentrer +43 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet +39 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 11/20, 19:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +189 xp
  Sentrer +38 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +47 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +52 xp
  Utholdenhet +52 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 11/21, 22:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +124 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 11/22, 22:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +183 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +41 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +53 xp
  Utholdenhet +53 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 11/23, 23:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +211 xp
  Sentrer +50 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +46 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +65 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 11/24, 14:40 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +173 xp
  Sentrer +35 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +47 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +56 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 11/25, 22:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Sentrer +54 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +38 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 11/26, 19:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +190 xp
  Sentrer +52 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +52 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 11/27, 23:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Sentrer +52 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +33 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +28 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 11/28, 20:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +172 xp
  Sentrer +54 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 11/29, 21:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt +18 xp
  Dribbling +11 xp
  Takling +13 xp
  Set pieces +14 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +14 xp
 56. 11/30, 22:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +135 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +36 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 12/01, 13:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +230 xp
  Sentrer +73 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +42 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +65 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 12/02, 23:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Sentrer +49 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +26 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +53 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 59. 12/03, 20:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Sentrer +48 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +52 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 12/04, 18:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +144 xp
  Sentrer +26 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 12/05, 22:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +214 xp
  Sentrer +67 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +39 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet +67 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 12/06, 23:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +169 xp
  Sentrer +34 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +44 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +58 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 12/07, 22:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +149 xp
  Sentrer +47 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 12/08, 12:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +199 xp
  Sentrer +58 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +66 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 12/09, 23:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +248 xp
  Sentrer +128 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +59 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 12/10, 17:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +164 xp
  Sentrer +71 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +46 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 67. 12/11, 22:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +240 xp
  Sentrer +124 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +56 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 12/12, 21:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Sentrer +75 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +12 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 69. 12/13, 23:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +212 xp
  Sentrer +95 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +12 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +62 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...