Gabriel Humberto Russo

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 39 xp
 3. 78 xp
 4. 117 xp
 5. 156 xp
 6. 195 xp
 7. 234 xp
 8. 273 xp
 9. 312 xp
 10. 08/15, 22:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +192 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +60 xp
  Akselerasjon +55 xp
  Utholdenhet +77 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 08/16, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +94 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +30 xp
  Akselerasjon +25 xp
  Utholdenhet +39 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 12. 08/17, 21:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt +12 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling +109 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 08/18, 18:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +240 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +67 xp
  Akselerasjon +65 xp
  Utholdenhet +108 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 08/19, 21:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +221 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +76 xp
  Leadership +21 xp
  Perseverance +124 xp
 15. 08/20, 23:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +45 xp
  Akselerasjon +64 xp
  Utholdenhet +54 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 08/21, 09:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +171 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +54 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +101 xp
 17. 08/22, 22:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +288 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +118 xp
  Akselerasjon +81 xp
  Utholdenhet +89 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 08/23, 21:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Sentrer +22 xp
  Endt +24 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling +86 xp
  Set pieces +22 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 08/24, 10:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +263 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +79 xp
  Akselerasjon +87 xp
  Utholdenhet +97 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 08/25, 20:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +190 xp
  Sentrer +43 xp
  Endt +23 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling +97 xp
  Set pieces +11 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 08/26, 06:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +204 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +73 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet +82 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 08/27, 09:31 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +294 xp
  Sentrer +74 xp
  Endt +24 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling +133 xp
  Set pieces +28 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 08/28, 06:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +258 xp
  Sentrer +90 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +120 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +30 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 08/29, 08:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +192 xp
  Sentrer +74 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +33 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 08/30, 07:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +82 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +39 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +28 xp
 26. 08/31, 00:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +255 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +99 xp
  Akselerasjon +78 xp
  Utholdenhet +78 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 09/01, 19:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Sentrer +42 xp
  Endt +15 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling +55 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 09/02, 14:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +117 xp
  Sentrer +51 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +42 xp
  Set pieces +15 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 09/03, 09:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +162 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +40 xp
  Akselerasjon +70 xp
  Utholdenhet +52 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 09/04, 06:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +197 xp
  Sentrer +56 xp
  Endt +21 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling +74 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 09/05, 06:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +217 xp
  Sentrer +89 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +90 xp
  Set pieces +22 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 09/06, 17:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +38 xp
  Sentrer +5 xp
  Endt +4 xp
  Dribbling +4 xp
  Takling +4 xp
  Set pieces +4 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +3 xp
 33. 09/07, 23:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +149 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt +15 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling +12 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +15 xp
 34. 09/08, 20:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +164 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt +21 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling +21 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +13 xp
 35. 09/09, 16:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +140 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt +16 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling +13 xp
  Set pieces +18 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +11 xp
 36. 09/10, 11:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +205 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +30 xp
  Akselerasjon +92 xp
  Utholdenhet +83 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 09/11, 22:03 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +162 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt +14 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling +83 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 09/12, 22:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +234 xp
  Sentrer +88 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +93 xp
  Set pieces +25 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +28 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 09/13, 21:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +171 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +33 xp
  Akselerasjon +54 xp
  Utholdenhet +84 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 09/14, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Sentrer +42 xp
  Endt +14 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling +65 xp
  Set pieces +15 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 09/15, 18:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +270 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +32 xp
  Akselerasjon +141 xp
  Utholdenhet +97 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 09/16, 17:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +253 xp
  Sentrer +41 xp
  Endt +26 xp
  Dribbling +66 xp
  Takling +104 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 09/17, 15:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +180 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +76 xp
  Utholdenhet +87 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 09/18, 14:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +171 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +72 xp
  Utholdenhet +52 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 09/19, 17:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +61 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +39 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +29 xp
 46. 09/20, 16:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +59 xp
  Akselerasjon +70 xp
  Utholdenhet +49 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 09/21, 11:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +290 xp
  Sentrer +81 xp
  Endt +15 xp
  Dribbling +41 xp
  Takling +128 xp
  Set pieces +25 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 09/22, 17:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +183 xp
  Sentrer +54 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +96 xp
  Set pieces +21 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 09/23, 11:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +58 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +35 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +28 xp
  Perseverance +32 xp
 50. 09/24, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +37 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +77 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 09/25, 21:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +149 xp
  Sentrer +54 xp
  Endt +19 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling +47 xp
  Set pieces +12 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 09/26, 22:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +54 xp
  Akselerasjon +65 xp
  Utholdenhet +57 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 09/27, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +182 xp
  Sentrer +22 xp
  Endt +21 xp
  Dribbling +64 xp
  Takling +54 xp
  Set pieces +21 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 09/28, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +183 xp
  Sentrer +38 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +59 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 09/29, 20:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +172 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +22 xp
  Akselerasjon +90 xp
  Utholdenhet +60 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 09/30, 14:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +207 xp
  Sentrer +49 xp
  Endt +27 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling +87 xp
  Set pieces +19 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 10/01, 17:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +199 xp
  Sentrer +51 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +62 xp
  Utholdenhet +56 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 10/02, 18:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +76 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +48 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +41 xp
 59. 10/03, 11:17 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +19 xp
  Akselerasjon +62 xp
  Utholdenhet +71 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 10/04, 19:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +71 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 10/05, 09:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +209 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +21 xp
  Akselerasjon +116 xp
  Utholdenhet +72 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 10/06, 20:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +210 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt +20 xp
  Dribbling +59 xp
  Takling +75 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 10/07, 19:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +218 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +50 xp
  Akselerasjon +84 xp
  Utholdenhet +84 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 10/08, 16:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Sentrer +43 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +48 xp
  Utholdenhet +43 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 10/09, 17:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +108 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +20 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +55 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 10/10, 21:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +64 xp
  Utholdenhet +64 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 67. 10/11, 10:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +170 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +28 xp
  Akselerasjon +71 xp
  Utholdenhet +71 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 10/12, 09:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +254 xp
  Sentrer +38 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +29 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +101 xp
  Utholdenhet +86 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 69. 10/13, 19:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +182 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +83 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +44 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +19 xp
  Perseverance +36 xp

Lifetime development

Loading...