Erik Brink

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 28 xp
 3. 57 xp
 4. 85 xp
 5. 114 xp
 6. 142 xp
 7. 171 xp
 8. 199 xp
 9. 228 xp
 10. 08/10, 22:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +142 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +74 xp
  Leadership +37 xp
  Perseverance +31 xp
 11. 08/11, 21:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +67 xp
  Leadership +72 xp
  Perseverance +56 xp
 12. 08/12, 23:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +81 xp
  Leadership +44 xp
  Perseverance +54 xp
 13. 08/13, 23:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +79 xp
  Leadership +52 xp
  Perseverance +37 xp
 14. 08/15, 22:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +113 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership +30 xp
  Perseverance +39 xp
 15. 08/16, 13:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +172 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +34 xp
  Diving +43 xp
  i luften +43 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +52 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 08/17, 21:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +52 xp
  Diving +28 xp
  i luften +48 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 08/18, 23:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +199 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +54 xp
  Diving +46 xp
  i luften +54 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 08/19, 22:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +26 xp
  Diving +36 xp
  i luften +27 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 08/20, 21:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +180 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +62 xp
  Diving +44 xp
  i luften +40 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 08/21, 23:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +109 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +34 xp
  Diving +31 xp
  i luften +24 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 08/23, 16:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +215 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +67 xp
  Diving +53 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +51 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 08/24, 23:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +100 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +30 xp
  Diving +23 xp
  i luften +23 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 08/25, 22:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +173 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +44 xp
  Diving +46 xp
  i luften +33 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +50 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 08/26, 23:02 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +212 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +64 xp
  Diving +59 xp
  i luften +40 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 08/27, 21:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +113 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +27 xp
  Diving +26 xp
  i luften +32 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 08/28, 22:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +124 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +33 xp
  Diving +25 xp
  i luften +25 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 08/29, 22:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +164 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +43 xp
  Diving +44 xp
  i luften +33 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +44 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 08/30, 15:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +184 xp
  Håndtering +34 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +41 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +52 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +57 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 08/31, 22:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Håndtering +34 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +34 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +30 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 09/01, 22:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +156 xp
  Håndtering +28 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +28 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +52 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +48 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 09/02, 22:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +149 xp
  Håndtering +41 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +32 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +38 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 09/03, 23:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +117 xp
  Håndtering +21 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +34 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +31 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 09/04, 23:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +154 xp
  Håndtering +23 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +43 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +44 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +44 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 09/05, 21:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Håndtering +40 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +25 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +44 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +29 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 09/06, 15:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Håndtering +26 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +29 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +48 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +29 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 09/08, 21:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +149 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +56 xp
  Leadership +44 xp
  Perseverance +49 xp
 37. 09/10, 21:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +114 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +49 xp
  Leadership +23 xp
  Perseverance +42 xp
 38. 09/11, 23:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +108 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership +27 xp
  Perseverance +34 xp
 39. 09/14, 22:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +55 xp
  Leadership +37 xp
  Perseverance +26 xp
 40. 09/15, 21:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +52 xp
  Leadership +50 xp
  Perseverance +45 xp
 41. 09/17, 23:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +105 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership +37 xp
  Perseverance +34 xp
 42. 09/18, 23:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +198 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +87 xp
  Leadership +41 xp
  Perseverance +70 xp
 43. 09/19, 23:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +212 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +84 xp
  Leadership +61 xp
  Perseverance +67 xp
 44. 09/20, 16:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +185 xp
  Håndtering +45 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +41 xp
  Sentrer +47 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 09/21, 22:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Håndtering +29 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +35 xp
  Sentrer +38 xp
  Speed +28 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 09/22, 23:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +172 xp
  Håndtering +43 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +43 xp
  Sentrer +56 xp
  Speed +30 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 09/23, 22:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Håndtering +34 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +30 xp
  Sentrer +59 xp
  Speed +45 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 09/25, 23:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +121 xp
  Håndtering +25 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +28 xp
  Sentrer +34 xp
  Speed +34 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 09/26, 23:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Håndtering +26 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +35 xp
  Sentrer +46 xp
  Speed +46 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 09/27, 16:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +14 xp
  Diving +20 xp
  i luften +22 xp
  Sentrer +19 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +22 xp
  Leadership +19 xp
  Perseverance +17 xp
 51. 09/29, 22:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Håndtering +15 xp
  Mann mot mann +15 xp
  Diving +8 xp
  i luften +15 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +9 xp
 52. 10/01, 23:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +199 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +75 xp
  Leadership +47 xp
  Perseverance +77 xp
 53. 10/02, 23:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +104 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership +30 xp
  Perseverance +43 xp
 54. 10/03, 23:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +98 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +40 xp
  Leadership +27 xp
  Perseverance +31 xp
 55. 10/04, 16:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +135 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership +47 xp
  Perseverance +41 xp
 56. 10/05, 22:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +72 xp
  Leadership +44 xp
  Perseverance +52 xp
 57. 10/07, 22:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership +45 xp
  Perseverance +47 xp
 58. 10/08, 22:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +57 xp
  Leadership +47 xp
  Perseverance +34 xp
 59. 10/09, 23:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +98 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +39 xp
  Leadership +30 xp
  Perseverance +29 xp
 60. 10/10, 22:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership +60 xp
  Perseverance +43 xp
 61. 10/11, 16:40 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Håndtering +38 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +45 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +38 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 10/12, 23:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Håndtering +20 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +31 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +42 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 10/13, 22:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +95 xp
  Håndtering +19 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +17 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +29 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 10/14, 22:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +106 xp
  Håndtering +25 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +20 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +24 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 10/15, 22:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +106 xp
  Håndtering +22 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +33 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +26 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +25 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 10/16, 23:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +81 xp
  Håndtering +20 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +16 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +18 xp
  Perseverance 0 xp
 67. 10/17, 23:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +125 xp
  Håndtering +32 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +32 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +30 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 10/18, 16:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +167 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +42 xp
  Diving +50 xp
  i luften +29 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +46 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 69. 10/19, 22:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +117 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +31 xp
  Diving +31 xp
  i luften +29 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +26 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...