Ryan Rangiwai

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 40 xp
 3. 79 xp
 4. 119 xp
 5. 158 xp
 6. 198 xp
 7. 238 xp
 8. 277 xp
 9. 317 xp
 10. 06/05, 23:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +227 xp
  Håndtering +74 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +43 xp
  Sentrer +49 xp
  Speed +61 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 06/06, 18:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +233 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +99 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +49 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +62 xp
 12. 06/07, 10:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Håndtering +49 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +75 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 06/08, 22:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +242 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +51 xp
  Diving +79 xp
  i luften +51 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +61 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 06/09, 21:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +150 xp
  Håndtering +53 xp
  Mann mot mann +36 xp
  Diving 0 xp
  i luften +30 xp
  Sentrer +31 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 06/10, 22:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +43 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +62 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +45 xp
  Perseverance +45 xp
 16. 06/11, 23:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +227 xp
  Håndtering +47 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +56 xp
  Sentrer +62 xp
  Speed +62 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 06/12, 23:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +232 xp
  Håndtering +39 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +55 xp
  Sentrer +66 xp
  Speed +72 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 06/13, 21:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +199 xp
  Håndtering +40 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +54 xp
  Sentrer +45 xp
  Speed +60 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 06/14, 08:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +159 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +49 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +30 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +49 xp
 20. 06/15, 21:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Håndtering +50 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +29 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +28 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 06/16, 22:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +231 xp
  Håndtering +16 xp
  Mann mot mann +23 xp
  Diving +27 xp
  i luften +30 xp
  Sentrer +23 xp
  Speed +18 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership +21 xp
  Perseverance +30 xp
 22. 06/17, 20:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +170 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +46 xp
  Akselerasjon +78 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 06/18, 23:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +205 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +39 xp
  Diving +55 xp
  i luften +62 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 06/19, 22:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +207 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +52 xp
  Diving +53 xp
  i luften +53 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +49 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 06/20, 17:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +220 xp
  Håndtering +67 xp
  Mann mot mann +67 xp
  Diving 0 xp
  i luften +57 xp
  Sentrer +29 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 06/21, 16:13 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Håndtering +47 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +46 xp
  Sentrer +51 xp
  Speed +51 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 06/22, 20:44 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +252 xp
  Håndtering +52 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +74 xp
  Sentrer +59 xp
  Speed +67 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 06/23, 21:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +150 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +35 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +43 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +36 xp
 29. 06/24, 22:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +210 xp
  Håndtering +66 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +44 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +64 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +36 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 06/25, 22:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +142 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +34 xp
  Diving +34 xp
  i luften +42 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 06/26, 21:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Håndtering +38 xp
  Mann mot mann +30 xp
  Diving 0 xp
  i luften +49 xp
  Sentrer +38 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 06/27, 21:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +193 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +39 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +53 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +48 xp
  Perseverance +53 xp
 33. 06/28, 17:30 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +223 xp
  Håndtering +38 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +59 xp
  Sentrer +55 xp
  Speed +71 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 06/29, 23:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +208 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +71 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +77 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +48 xp
 35. 06/30, 23:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +220 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +64 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +83 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +58 xp
 36. 07/01, 22:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +52 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +65 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +24 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +46 xp
 37. 07/02, 20:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Håndtering +67 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +54 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +33 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 07/03, 22:13 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +40 xp
  Diving +31 xp
  i luften +45 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 07/04, 20:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +37 xp
  Diving +47 xp
  i luften +42 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +40 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 07/05, 16:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +247 xp
  Håndtering +78 xp
  Mann mot mann +42 xp
  Diving 0 xp
  i luften +55 xp
  Sentrer +72 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 07/06, 22:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +123 xp
  Håndtering +31 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer +25 xp
  Speed +23 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 07/07, 20:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +172 xp
  Håndtering +62 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +56 xp
  Sentrer +30 xp
  Speed +24 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 07/08, 22:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +228 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +98 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +104 xp
 44. 07/09, 21:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +114 xp
  Håndtering +31 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +36 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +26 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +21 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 07/10, 23:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +167 xp
  Håndtering +45 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +50 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +40 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +32 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 07/11, 23:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +169 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +34 xp
  Diving +49 xp
  i luften +49 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 07/12, 17:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +262 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +76 xp
  Diving +71 xp
  i luften +76 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 07/13, 23:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +240 xp
  Håndtering +68 xp
  Mann mot mann +62 xp
  Diving 0 xp
  i luften +67 xp
  Sentrer +43 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 07/14, 21:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +203 xp
  Håndtering +50 xp
  Mann mot mann +60 xp
  Diving 0 xp
  i luften +33 xp
  Sentrer +60 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 07/15, 21:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +177 xp
  Håndtering +41 xp
  Mann mot mann +55 xp
  Diving 0 xp
  i luften +30 xp
  Sentrer +51 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 07/16, 22:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Håndtering +65 xp
  Mann mot mann +49 xp
  Diving 0 xp
  i luften +37 xp
  Sentrer +15 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 07/17, 19:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Håndtering +64 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +50 xp
  Sentrer +31 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 07/18, 22:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +224 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +95 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +28 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +66 xp
 54. 07/19, 11:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +189 xp
  Håndtering +64 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +58 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +52 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 07/20, 23:03 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +27 xp
  Diving +45 xp
  i luften +30 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 07/21, 22:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Håndtering +50 xp
  Mann mot mann +55 xp
  Diving 0 xp
  i luften +49 xp
  Sentrer +33 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 07/22, 23:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Håndtering +45 xp
  Mann mot mann +42 xp
  Diving 0 xp
  i luften +24 xp
  Sentrer +32 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 07/24, 17:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +270 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +123 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +61 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +41 xp
  Perseverance +45 xp
 59. 07/25, 17:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +177 xp
  Håndtering +50 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +42 xp
  Sentrer +50 xp
  Speed +35 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 07/26, 16:44 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +137 xp
  Håndtering +27 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +45 xp
  Sentrer +27 xp
  Speed +38 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 07/27, 19:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +299 xp
  Håndtering +85 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +71 xp
  Sentrer +78 xp
  Speed +65 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 07/28, 23:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +218 xp
  Håndtering +67 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +56 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +50 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 07/29, 22:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +206 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +55 xp
  Diving +66 xp
  i luften +71 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 07/30, 19:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +193 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +52 xp
  Diving +46 xp
  i luften +74 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 07/31, 21:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Håndtering +33 xp
  Mann mot mann +67 xp
  Diving 0 xp
  i luften +32 xp
  Sentrer +20 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 08/02, 10:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +237 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +70 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer +82 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +32 xp
  Perseverance +53 xp
 67. 08/03, 20:40 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +207 xp
  Håndtering +77 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +40 xp
  Sentrer +66 xp
  Speed +24 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 08/04, 23:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +45 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +34 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +38 xp
 69. 08/05, 21:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +115 xp
  Håndtering +42 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +25 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +24 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...