Cesc Ulacia

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 17 xp
 3. 33 xp
 4. 50 xp
 5. 66 xp
 6. 83 xp
 7. 99 xp
 8. 116 xp
 9. 133 xp
 10. 05/02, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +94 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +9 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +7 xp
 11. 05/03, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +48 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 12. 05/04, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +29 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +2 xp
  i luften +3 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +3 xp
  Akselerasjon +3 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +3 xp
  Perseverance +3 xp
 13. 05/06, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +66 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +7 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +8 xp
 14. 05/07, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +53 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +6 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +5 xp
 15. 05/09, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +60 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +7 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +7 xp
 16. 05/11, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +57 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +6 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 17. 05/12, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +101 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +11 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +11 xp
 18. 05/15, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +64 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +4 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +7 xp
 19. 05/16, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +51 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +5 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +4 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 20. 05/18, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +70 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +8 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 21. 05/20, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +79 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +9 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +8 xp
 22. 05/23, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +68 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +9 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +4 xp
 23. 05/27, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +78 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +9 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +6 xp
 24. 06/12, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +74 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +9 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +7 xp
 25. 06/13, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +70 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +8 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +9 xp
 26. 06/15, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +90 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +6 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +11 xp
 27. 06/16, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +125 xp
  Håndtering +15 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +13 xp
  i luften +15 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +13 xp
 28. 06/17, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +71 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +6 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +9 xp
 29. 06/18, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +104 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +8 xp
  i luften +12 xp
  Sentrer +13 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +10 xp
 30. 06/20, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +74 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +8 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +9 xp
 31. 06/21, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +79 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +7 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +9 xp
 32. 06/22, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +57 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +4 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +6 xp
 33. 06/23, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +74 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +7 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +5 xp
 34. 06/24, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +83 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +9 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +10 xp
 35. 06/25, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +74 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +7 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +7 xp
 36. 06/26, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +81 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +10 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +10 xp
 37. 06/27, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +96 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +10 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +9 xp
 38. 06/29, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +102 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +10 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +10 xp
 39. 07/01, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +84 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +8 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +9 xp
 40. 07/05, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +86 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +9 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +10 xp
 41. 07/06, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +79 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +10 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +7 xp
 42. 07/07, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +59 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +6 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +7 xp
 43. 07/11, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +57 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +4 xp
  i luften +4 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +7 xp
 44. 07/15, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +90 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +9 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +7 xp
 45. 07/16, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +113 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +14 xp
  Diving +10 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +14 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +13 xp
 46. 07/17, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +62 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +4 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +7 xp
 47. 07/18, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +88 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +9 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +11 xp
 48. 07/19, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +81 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +9 xp
 49. 07/21, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +103 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +8 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +12 xp
 50. 07/22, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +82 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +8 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +9 xp
 51. 07/23, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +64 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +9 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 52. 07/24, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +69 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +5 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +9 xp
 53. 07/25, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +54 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +4 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +6 xp
 54. 07/26, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +78 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +6 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +9 xp
 55. 07/27, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +52 xp
  Håndtering +4 xp
  Mann mot mann +4 xp
  Diving +7 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +4 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +5 xp
 56. 07/28, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +59 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +5 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +5 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +4 xp
  Perseverance +6 xp
 57. 07/29, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +86 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +8 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +7 xp
 58. 07/30, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +80 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +10 xp
 59. 07/31, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +80 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +7 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +9 xp
 60. 08/01, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +91 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +12 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +7 xp
 61. 08/02, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +75 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +9 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +8 xp
 62. 08/03, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +71 xp
  Håndtering +6 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +9 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +5 xp
 63. 08/05, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +101 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +11 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +11 xp
 64. 08/06, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +95 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +8 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +12 xp
 65. 08/07, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +80 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +7 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +6 xp
 66. 08/09, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +63 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +5 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +6 xp
 67. 08/11, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +108 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +11 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +13 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +9 xp
 68. 08/13, 15:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +91 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +11 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +9 xp
 69. 08/27, 10:36 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +40 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +3 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +3 xp
  Speed +4 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +4 xp

Lifetime development

Loading...