Tibor Bimbo

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 22 xp
 3. 43 xp
 4. 65 xp
 5. 86 xp
 6. 108 xp
 7. 130 xp
 8. 151 xp
 9. 173 xp
 10. 07/31, 16:18 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +38 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 08/01, 19:35 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +90 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 12. 08/02, 01:03 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +136 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +30 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 08/03, 08:52 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +101 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +24 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 08/04, 08:10 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +100 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 08/05, 10:28 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +100 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 08/06, 08:31 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +124 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +32 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 08/07, 09:14 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +37 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +44 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 08/08, 00:16 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +136 xp
  Sentrer +27 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +36 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +46 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 08/09, 22:36 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +97 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +26 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 08/10, 13:29 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +139 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +38 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 08/11, 10:07 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +134 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +38 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 08/12, 10:13 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +80 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +25 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 08/13, 10:27 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +125 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +26 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 08/14, 19:27 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +95 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 08/15, 00:42 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +144 xp
  Sentrer +41 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +33 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 08/16, 22:46 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +100 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +25 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 08/17, 23:00 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer +39 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 08/18, 19:23 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +89 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +18 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 08/19, 18:10 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +29 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +44 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 08/21, 06:41 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +107 xp
  Sentrer +22 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 08/22, 22:11 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +97 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 08/23, 23:39 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +141 xp
  Sentrer +35 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +36 xp
  Utholdenhet +45 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 08/24, 21:12 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +42 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 08/25, 18:40 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer +22 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +43 xp
  Utholdenhet +41 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 08/26, 21:54 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Sentrer +27 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +36 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +40 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 08/27, 19:01 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +116 xp
  Sentrer +33 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet +24 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 08/28, 23:00 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 08/29, 14:17 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +113 xp
  Sentrer +30 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 08/30, 17:51 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer +37 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +56 xp
  Utholdenhet +45 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 08/31, 18:26 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 09/01, 17:05 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +21 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 09/02, 21:56 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +118 xp
  Sentrer +33 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 09/03, 22:17 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +114 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +25 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 09/05, 12:31 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +102 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 09/06, 22:24 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +101 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +28 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 09/07, 16:51 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +97 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +26 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet +24 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 09/08, 17:24 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Sentrer +32 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +42 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 09/09, 06:49 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +100 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +25 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 09/10, 18:27 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +31 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 09/11, 23:12 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +111 xp
  Sentrer +27 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 09/12, 01:12 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer +46 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +38 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet +28 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 09/13, 15:03 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +96 xp
  Sentrer +26 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 09/14, 21:37 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +109 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +25 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 09/15, 18:31 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +116 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 09/16, 20:22 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +90 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 09/17, 22:50 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +111 xp
  Sentrer +18 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +29 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +30 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 09/18, 09:07 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +117 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +30 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +24 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 09/19, 22:38 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +96 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +26 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 59. 09/20, 21:35 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Sentrer +26 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet +33 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 09/21, 16:15 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +139 xp
  Sentrer +36 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +29 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +36 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 09/22, 12:11 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +96 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +29 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 09/23, 21:38 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +107 xp
  Sentrer +24 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +30 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 09/24, 22:44 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +112 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +34 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +29 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 09/25, 06:46 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +77 xp
  Sentrer +18 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +22 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 09/26, 18:03 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +82 xp
  Sentrer +18 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 09/27, 17:02 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +117 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +27 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +37 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 67. 09/28, 21:08 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +119 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +32 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 09/29, 06:50 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +108 xp
  Sentrer +31 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +26 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 69. 09/30, 06:38 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +85 xp
  Sentrer +24 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +23 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...