Yun-man I

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 17 xp
 3. 35 xp
 4. 52 xp
 5. 70 xp
 6. 87 xp
 7. 105 xp
 8. 122 xp
 9. 140 xp
 10. 10/04, 00:16 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +92 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +11 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +9 xp
 11. 10/05, 19:02 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +69 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +10 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +5 xp
 12. 10/06, 19:59 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +105 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +10 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +12 xp
 13. 10/07, 07:01 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +86 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +9 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +7 xp
 14. 10/08, 12:24 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +109 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +10 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +9 xp
 15. 10/09, 19:13 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +88 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +9 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +10 xp
 16. 10/10, 10:14 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +87 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +7 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +7 xp
 17. 10/11, 05:14 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +108 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +13 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +11 xp
 18. 10/12, 20:16 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +111 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +9 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +15 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +15 xp
 19. 10/13, 08:36 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +111 xp
  Håndtering +15 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +8 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +12 xp
 20. 10/14, 10:28 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +82 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +8 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +9 xp
 21. 10/15, 09:04 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +90 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +11 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +10 xp
 22. 10/16, 04:40 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +70 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +5 xp
  Diving +8 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +6 xp
 23. 10/17, 00:37 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +94 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +11 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +11 xp
 24. 10/18, 19:42 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +90 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +10 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +10 xp
 25. 10/19, 17:31 - Utvidet treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +80 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +10 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +5 xp
  Perseverance +10 xp
 26. 10/20, 22:44 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +76 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +7 xp
 27. 10/21, 14:08 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +98 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +7 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +9 xp
 28. 10/22, 12:15 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +80 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +8 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +11 xp
 29. 10/23, 09:36 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +90 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +11 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +10 xp
 30. 10/24, 09:40 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +87 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +10 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +8 xp
 31. 10/25, 08:14 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +115 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +14 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +8 xp
 32. 10/26, 12:51 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +94 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +10 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +11 xp
 33. 10/28, 20:36 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +105 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +9 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +11 xp
 34. 10/29, 09:59 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +83 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +9 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +9 xp
 35. 10/30, 22:55 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +89 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +10 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +9 xp
 36. 10/31, 09:28 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +66 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +6 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +6 xp
 37. 11/01, 08:02 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +86 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +11 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +7 xp
 38. 11/02, 21:31 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +132 xp
  Håndtering +17 xp
  Mann mot mann +17 xp
  Diving +13 xp
  i luften +12 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +14 xp
 39. 11/03, 08:21 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +122 xp
  Håndtering +15 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +14 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +13 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +9 xp
 40. 11/04, 11:52 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +106 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +13 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +8 xp
 41. 11/05, 17:01 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +83 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +8 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +9 xp
 42. 11/06, 22:17 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +88 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +11 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +7 xp
 43. 11/07, 12:35 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +123 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +14 xp
  Diving +11 xp
  i luften +14 xp
  Sentrer +13 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +12 xp
 44. 11/08, 08:58 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +89 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +6 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +10 xp
 45. 11/09, 09:38 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +86 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +11 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +13 xp
 46. 11/10, 10:07 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +115 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +10 xp
  i luften +13 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +12 xp
 47. 11/11, 07:15 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +94 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +9 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +8 xp
 48. 11/13, 08:03 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +103 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +12 xp
  i luften +12 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +7 xp
 49. 11/14, 08:16 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +92 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +8 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +10 xp
 50. 11/15, 07:59 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +118 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +14 xp
  i luften +12 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +14 xp
 51. 11/17, 01:41 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +69 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +6 xp
  i luften +5 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +6 xp
 52. 11/18, 02:39 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +77 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +8 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +6 xp
 53. 11/19, 16:29 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +113 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +11 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +11 xp
 54. 11/20, 15:06 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +89 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +6 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +9 xp
 55. 11/21, 18:47 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +115 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +15 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +14 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +8 xp
 56. 11/22, 01:39 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +94 xp
  Håndtering +8 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +9 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +9 xp
 57. 11/23, 16:23 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +112 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +8 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +13 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +11 xp
 58. 11/24, 07:02 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +73 xp
  Håndtering +5 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +9 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +5 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +9 xp
 59. 11/25, 05:58 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +107 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +9 xp
  i luften +13 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +10 xp
  Perseverance +13 xp
 60. 11/26, 06:03 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +93 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +8 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +7 xp
 61. 11/27, 07:22 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +97 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +13 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +9 xp
 62. 11/28, 06:11 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +72 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +9 xp
  Diving +6 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +5 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +5 xp
 63. 11/29, 06:03 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +79 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +8 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +6 xp
 64. 11/30, 06:24 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +117 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +8 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +13 xp
 65. 12/01, 12:52 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +114 xp
  Håndtering +14 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +12 xp
  i luften +10 xp
  Sentrer +12 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +8 xp
 66. 12/02, 09:54 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +93 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +7 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +9 xp
 67. 12/03, 00:38 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +81 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +11 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +11 xp
 68. 12/04, 01:58 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +98 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +12 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +10 xp
 69. 12/05, 02:57 - Proffesjonellt treningsanlegg
  No trainer was used.
  Total +101 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +10 xp
  Diving +7 xp
  i luften +13 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +9 xp

Lifetime development

Loading...