Djalma Dos De Moura

Trening

Latest 46 training passes

 1. 0 xp
 2. 14 xp
 3. 28 xp
 4. 42 xp
 5. 56 xp
 6. 70 xp
 7. 84 xp
 8. 98 xp
 9. 112 xp
 10. 10/07, 21:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +68 xp
  Sentrer +6 xp
  Endt +7 xp
  Dribbling +8 xp
  Takling +8 xp
  Set pieces +6 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +7 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +6 xp
 11. 10/08, 22:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +73 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +7 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +28 xp
  Perseverance +22 xp
 12. 10/09, 21:40 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +60 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +6 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +18 xp
  Perseverance +27 xp
 13. 10/10, 20:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +67 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +6 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +27 xp
  Perseverance +21 xp
 14. 10/11, 23:34 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +88 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +23 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +34 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 10/12, 21:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +76 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +20 xp
  Akselerasjon +35 xp
  Utholdenhet +21 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 10/13, 11:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +99 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +30 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 10/14, 22:13 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +69 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +25 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 10/15, 23:25 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +95 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +36 xp
  Akselerasjon +29 xp
  Utholdenhet +30 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 10/16, 20:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +86 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +30 xp
  Akselerasjon +39 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 10/17, 21:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +68 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +27 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 10/19, 19:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +106 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +27 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 10/20, 14:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +74 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +36 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 10/21, 22:44 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +70 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +29 xp
  Akselerasjon +26 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 10/22, 17:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +87 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +31 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 10/23, 23:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +51 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +22 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 10/24, 22:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +44 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +18 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 10/25, 22:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +68 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +34 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 10/26, 19:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +61 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +25 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 29. 10/27, 17:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +72 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +32 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 30. 10/28, 23:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +91 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +32 xp
  Akselerasjon +36 xp
  Utholdenhet +23 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 10/29, 23:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +90 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +37 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 10/30, 22:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +45 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 10/31, 20:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +56 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +25 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 11/01, 23:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +42 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 11/02, 19:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +31 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 11/03, 15:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +52 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 11/04, 22:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +72 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +30 xp
  Akselerasjon +33 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 11/05, 23:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +51 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +26 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 11/06, 21:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +54 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +25 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 11/07, 21:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +41 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 11/08, 22:07 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +61 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +27 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 11/09, 22:33 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +41 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 11/10, 10:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +72 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +27 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 11/11, 23:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +84 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +33 xp
  Akselerasjon +34 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 11/12, 23:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +83 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +37 xp
  Akselerasjon +27 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 11/13, 21:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +43 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 11/14, 23:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +64 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +25 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 11/15, 23:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +44 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +6 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 11/16, 13:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +37 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 11/17, 11:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +44 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 11/19, 22:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +31 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 11/20, 22:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +41 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 11/21, 22:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +38 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +5 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 11/22, 23:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +47 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +21 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 11/23, 23:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +47 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +14 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...