Zon Alderson

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 37 xp
 3. 75 xp
 4. 112 xp
 5. 150 xp
 6. 187 xp
 7. 225 xp
 8. 262 xp
 9. 300 xp
 10. 06/16, 00:25 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +186 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +84 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +69 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +14 xp
 11. 06/17, 14:05 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +167 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +81 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +66 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +10 xp
 12. 06/18, 00:43 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +64 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +17 xp
 13. 06/19, 12:10 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +68 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +56 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 14. 06/20, 13:27 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +151 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +76 xp
  Dribbling +12 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 15. 06/21, 20:45 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +52 xp
  Dribbling +11 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +79 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 16. 06/22, 00:20 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +222 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +106 xp
  Dribbling +22 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +73 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +21 xp
 17. 06/23, 19:12 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +169 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +81 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +55 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +19 xp
 18. 06/24, 23:41 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +203 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +65 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +91 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +26 xp
 19. 06/25, 00:27 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +87 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +44 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +12 xp
 20. 06/26, 00:30 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +156 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +78 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +54 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +10 xp
 21. 06/27, 00:24 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +167 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +75 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +68 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 22. 06/28, 23:51 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +61 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +94 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 23. 06/29, 11:07 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +89 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +45 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 24. 06/30, 03:05 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +80 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +66 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +15 xp
 25. 07/01, 01:12 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +82 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +62 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +10 xp
 26. 07/02, 19:04 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Sentrer +10 xp
  Endt +13 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling +13 xp
  Set pieces +17 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +15 xp
 27. 07/03, 00:28 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +146 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt +13 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling +13 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +11 xp
 28. 07/04, 12:21 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt +13 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling +21 xp
  Set pieces +15 xp
  Speed +22 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +21 xp
 29. 07/05, 18:35 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +172 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt +22 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling +14 xp
  Set pieces +17 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +14 xp
 30. 07/06, 10:22 - Proffesjonellt treningsanlegg
  A trainer was used.
  Total +193 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +92 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +70 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 07/07, 00:12 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +169 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +61 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +76 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 32. 07/08, 23:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +159 xp
  Sentrer +21 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +55 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +71 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 07/09, 15:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +169 xp
  Sentrer +20 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +64 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +65 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 07/10, 23:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +191 xp
  Sentrer +17 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +87 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +67 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 07/11, 23:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +205 xp
  Sentrer +13 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +93 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +86 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 07/12, 20:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Sentrer +10 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +43 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +62 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 07/13, 23:47 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +131 xp
  Sentrer +11 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +59 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +50 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 07/14, 11:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +205 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +74 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +93 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 07/15, 07:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +149 xp
  Sentrer +15 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +72 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 40. 07/16, 09:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +138 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +47 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +61 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 07/17, 23:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +29 xp
  Sentrer +2 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +9 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +3 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 07/18, 23:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +100 xp
  Sentrer +10 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +42 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +37 xp
  Utholdenhet +11 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 07/19, 20:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +177 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +95 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +51 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 07/20, 23:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +162 xp
  Sentrer +19 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +48 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +76 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 07/21, 22:36 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +194 xp
  Sentrer +22 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +55 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +95 xp
  Utholdenhet +22 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 07/22, 23:48 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +59 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +55 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +24 xp
 47. 07/23, 00:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +84 xp
  Dribbling +9 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +53 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +14 xp
 48. 07/24, 00:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +127 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +50 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +46 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +16 xp
 49. 07/25, 14:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +283 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +127 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +114 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +18 xp
 50. 07/26, 17:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +67 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +83 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 51. 07/27, 17:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +168 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +85 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +48 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +17 xp
 52. 07/28, 00:13 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +221 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +103 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +85 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +16 xp
 53. 07/29, 15:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +121 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +44 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +47 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +17 xp
 54. 07/30, 13:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +192 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +94 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +54 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +19 xp
 55. 07/31, 14:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +144 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +70 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +44 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +15 xp
 56. 08/01, 01:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +234 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +102 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +93 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +25 xp
 57. 08/02, 22:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +56 xp
  Dribbling +19 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +58 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +14 xp
 58. 08/03, 00:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +204 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +77 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +88 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +19 xp
 59. 08/04, 00:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +154 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +71 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +59 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +11 xp
 60. 08/05, 23:44 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +47 xp
  Dribbling +16 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +64 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 61. 08/06, 00:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +128 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +47 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +54 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +17 xp
 62. 08/07, 10:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +193 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +71 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +81 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +16 xp
 63. 08/08, 23:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +50 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +17 xp
 64. 08/09, 17:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +136 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +65 xp
  Dribbling +9 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +49 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 65. 08/10, 22:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +59 xp
  Dribbling +10 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +53 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +10 xp
 66. 08/11, 00:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +149 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +78 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +43 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +13 xp
 67. 08/12, 13:46 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +117 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +57 xp
  Dribbling +9 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +39 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +12 xp
 68. 08/13, 09:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +122 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +54 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +40 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +15 xp
 69. 08/14, 09:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +143 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +72 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +40 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +18 xp

Lifetime development

Loading...