Stanek Pavel Hubeny

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 35 xp
 3. 71 xp
 4. 106 xp
 5. 142 xp
 6. 177 xp
 7. 212 xp
 8. 248 xp
 9. 283 xp
 10. 03/05, 22:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +220 xp
  Sentrer +69 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +115 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 03/06, 22:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +218 xp
  Sentrer +77 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +23 xp
  Utholdenhet +97 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 12. 03/07, 13:14 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +217 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt +22 xp
  Dribbling +68 xp
  Takling +94 xp
  Set pieces +19 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 03/08, 22:32 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +216 xp
  Sentrer +14 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +79 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet +99 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 03/09, 21:53 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +227 xp
  Sentrer +83 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +46 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +81 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 03/10, 21:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +193 xp
  Sentrer +34 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +94 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 03/11, 21:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Sentrer +77 xp
  Endt +16 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling +60 xp
  Set pieces +14 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 03/12, 20:54 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer +68 xp
  Endt +14 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling +41 xp
  Set pieces +23 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 03/13, 22:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +162 xp
  Sentrer +40 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +43 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +65 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 03/14, 16:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +261 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +43 xp
  Akselerasjon +100 xp
  Utholdenhet +118 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 03/15, 22:21 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +206 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +19 xp
  Akselerasjon +85 xp
  Utholdenhet +102 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 03/16, 21:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +219 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +119 xp
  Akselerasjon +83 xp
  Utholdenhet +17 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 22. 03/17, 23:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +216 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +80 xp
  Akselerasjon +120 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 23. 03/18, 21:55 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +63 xp
  Akselerasjon +81 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 24. 03/19, 22:29 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +166 xp
  Sentrer +88 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +45 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 25. 03/20, 22:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +156 xp
  Sentrer +23 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +36 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +84 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 26. 03/21, 16:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +210 xp
  Sentrer +67 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +56 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +73 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 27. 03/22, 23:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +262 xp
  Sentrer +94 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +91 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet +58 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 28. 03/23, 21:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +187 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +82 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +24 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +66 xp
 29. 03/24, 21:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +67 xp
  Dribbling +74 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +18 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +20 xp
 30. 03/25, 22:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +267 xp
  Sentrer +137 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +17 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +85 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 31. 03/26, 22:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +174 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +80 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +64 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +16 xp
 32. 03/27, 22:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer +56 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +53 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +41 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 33. 03/28, 13:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +204 xp
  Sentrer +91 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +50 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 34. 03/29, 22:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer +47 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +50 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 35. 03/30, 22:44 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +175 xp
  Sentrer +77 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +40 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +44 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 36. 03/31, 23:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +239 xp
  Sentrer +68 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +70 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet +84 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 37. 04/01, 22:22 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +254 xp
  Sentrer +119 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet +101 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 04/02, 20:18 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +237 xp
  Sentrer +95 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +18 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +103 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 39. 04/03, 21:31 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +176 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +93 xp
  Dribbling +54 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +17 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +12 xp
 40. 04/04, 14:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +196 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +81 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +81 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +18 xp
 41. 04/05, 22:41 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +177 xp
  Sentrer +61 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +56 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +46 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 04/06, 21:09 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +226 xp
  Sentrer +83 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +15 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +113 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 04/07, 21:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +67 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +69 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +11 xp
 44. 04/08, 22:42 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +162 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +75 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +60 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +12 xp
 45. 04/09, 23:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +65 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +19 xp
  Perseverance +16 xp
 46. 04/10, 23:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +221 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +62 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +127 xp
 47. 04/11, 13:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +215 xp
  Sentrer +106 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +13 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +81 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 04/12, 23:04 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +243 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +106 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +21 xp
  Perseverance +64 xp
 49. 04/13, 20:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +95 xp
  Utholdenhet +85 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 04/15, 08:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +188 xp
  Sentrer +13 xp
  Endt +13 xp
  Dribbling +24 xp
  Takling +24 xp
  Set pieces +17 xp
  Speed +24 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +19 xp
  Leadership +15 xp
  Perseverance +24 xp
 51. 04/17, 08:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +227 xp
  Sentrer +25 xp
  Endt +25 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling +19 xp
  Set pieces +23 xp
  Speed +23 xp
  Akselerasjon +21 xp
  Utholdenhet +21 xp
  Leadership +30 xp
  Perseverance +19 xp
 52. 04/18, 17:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  No trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer +15 xp
  Endt +12 xp
  Dribbling +21 xp
  Takling +13 xp
  Set pieces +13 xp
  Speed +20 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +18 xp
 53. 04/19, 08:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +178 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +71 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces +38 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +69 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 04/20, 08:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer +29 xp
  Endt +29 xp
  Dribbling +35 xp
  Takling +35 xp
  Set pieces +32 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 04/21, 08:47 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +159 xp
  Sentrer +60 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +27 xp
  Set pieces +39 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +33 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 04/22, 08:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +201 xp
  Sentrer +59 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +54 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 04/23, 09:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +227 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +59 xp
  Dribbling +38 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +65 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +65 xp
 58. 04/24, 08:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +242 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +54 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +52 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +71 xp
  Perseverance +65 xp
 59. 04/25, 13:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +214 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt +25 xp
  Dribbling +25 xp
  Takling +16 xp
  Set pieces +28 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +30 xp
  Utholdenhet +16 xp
  Leadership +21 xp
  Perseverance +21 xp
 60. 04/26, 07:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +179 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +53 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces +73 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +53 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 04/27, 08:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +215 xp
  Sentrer +48 xp
  Endt +56 xp
  Dribbling +38 xp
  Takling +42 xp
  Set pieces +31 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 62. 04/28, 08:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +253 xp
  Sentrer +70 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +58 xp
  Set pieces +42 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +83 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 04/29, 09:24 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +163 xp
  Sentrer +46 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling +32 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +38 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 04/30, 08:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +144 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +29 xp
  Dribbling +29 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +56 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +30 xp
 65. 05/01, 09:39 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +132 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +27 xp
  Set pieces 0 xp
  Speed +32 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +40 xp
  Perseverance +33 xp
 66. 05/02, 14:59 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +169 xp
  Sentrer +16 xp
  Endt +20 xp
  Dribbling +14 xp
  Takling +14 xp
  Set pieces +16 xp
  Speed +23 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership +20 xp
  Perseverance +14 xp
 67. 05/03, 08:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Sentrer 0 xp
  Endt +45 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling 0 xp
  Set pieces +57 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +58 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 05/04, 08:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +140 xp
  Sentrer +28 xp
  Endt +40 xp
  Dribbling +20 xp
  Takling +27 xp
  Set pieces +25 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 69. 05/05, 09:08 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +195 xp
  Sentrer +45 xp
  Endt 0 xp
  Dribbling 0 xp
  Takling +42 xp
  Set pieces +57 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +51 xp
  Perseverance 0 xp

Lifetime development

Loading...