Samalias Lambaa

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 3 xp
 3. 5 xp
 4. 8 xp
 5. 10 xp
 6. 13 xp
 7. 15 xp
 8. 18 xp
 9. 20 xp
 10. 07/03, 05:34 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 11. 07/04, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +3 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 12. 07/05, 05:34 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +12 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 13. 07/06, 05:34 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 14. 07/07, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 15. 07/08, 05:34 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 16. 07/09, 05:34 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 17. 07/10, 05:34 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +12 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 18. 07/11, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 19. 07/12, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +11 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 20. 07/13, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 21. 07/14, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 22. 07/15, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 23. 07/16, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 24. 07/17, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +19 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +2 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 25. 07/18, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 26. 07/19, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 27. 07/20, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +12 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 28. 07/21, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 29. 07/22, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 30. 07/23, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +13 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 31. 07/24, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +18 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +2 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 32. 07/25, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 33. 07/26, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 34. 07/27, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 35. 07/28, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +12 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 36. 07/29, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 37. 09/20, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +13 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 38. 09/21, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +13 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 39. 09/22, 05:33 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 40. 09/23, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +17 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 41. 09/24, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 42. 09/25, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +16 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 43. 09/26, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +19 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +2 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 44. 09/27, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 45. 09/28, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 46. 09/29, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 47. 09/30, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 48. 10/01, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +16 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 49. 10/02, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +3 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 50. 10/03, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 51. 10/04, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +13 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 52. 10/05, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 53. 10/06, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 54. 10/07, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +16 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 55. 10/08, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +13 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 56. 10/09, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 57. 10/10, 05:31 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +16 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 58. 10/11, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +14 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 59. 10/12, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 60. 10/13, 05:31 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +12 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +2 xp
 61. 10/14, 05:31 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +17 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +2 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 62. 10/15, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +13 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp
 63. 10/16, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +2 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 64. 10/17, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +12 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 65. 10/18, 05:32 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +11 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +2 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 66. 10/19, 05:31 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +16 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +2 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +2 xp
 67. 10/20, 05:31 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +13 xp
  Håndtering +2 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 68. 10/21, 05:31 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +10 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +1 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +1 xp
  Akselerasjon +1 xp
  Utholdenhet +1 xp
  Leadership +1 xp
  Perseverance +1 xp
 69. 10/22, 05:31 - Gressplen
  No trainer was used.
  Total +15 xp
  Håndtering +1 xp
  Mann mot mann +2 xp
  Diving +1 xp
  i luften +1 xp
  Sentrer +1 xp
  Speed +2 xp
  Akselerasjon +2 xp
  Utholdenhet +2 xp
  Leadership +2 xp
  Perseverance +1 xp

Lifetime development

Loading...