Kalli Grettisson

Träning

Senaste 60 träningspassen

 1. 0 xp
 2. 36 xp
 3. 72 xp
 4. 109 xp
 5. 145 xp
 6. 181 xp
 7. 217 xp
 8. 253 xp
 9. 289 xp
 10. 12 Jun 21:53 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +191 xp
  Hantering +54 xp
  En mot en +45 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +38 xp
  Passning +54 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 11. 13 Jun 21:15 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +136 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +46 xp
  Acceleration +58 xp
  Uthållighet +32 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 12. 14 Jun 16:04 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +161 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning +67 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +67 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +12 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet +15 xp
 13. 15 Jun 21:56 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +167 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +61 xp
  Acceleration +43 xp
  Uthållighet +63 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 14. 16 Jun 21:57 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +175 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning +44 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +79 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +12 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet +40 xp
 15. 17 Jun 22:35 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +187 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en +36 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning +52 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap +47 xp
  Uthållighet +52 xp
 16. 18 Jun 22:43 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +133 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +50 xp
  Acceleration +39 xp
  Uthållighet +44 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 17. 20 Jun 22:42 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +164 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +62 xp
  Acceleration +52 xp
  Uthållighet +50 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 18. 21 Jun 16:04 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +175 xp
  Hantering +11 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning +9 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration +81 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap +74 xp
  Uthållighet 0 xp
 19. 22 Jun 22:57 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +151 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +65 xp
  Acceleration +46 xp
  Uthållighet +40 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 20. 23 Jun 21:55 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +195 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +59 xp
  Acceleration +52 xp
  Uthållighet +84 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 21. 24 Jun 21:57 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +238 xp
  Hantering +69 xp
  En mot en +99 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +20 xp
  Passning +50 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 22. 25 Jun 21:19 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +137 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +59 xp
  Acceleration +35 xp
  Uthållighet +43 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 23. 26 Jun 22:36 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +165 xp
  Hantering +30 xp
  En mot en +42 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +42 xp
  Passning +51 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 24. 27 Jun 22:15 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +133 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en +24 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning +33 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap +35 xp
  Uthållighet +41 xp
 25. 28 Jun 15:42 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +131 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en +30 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning +49 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap +23 xp
  Uthållighet +29 xp
 26. 29 Jun 21:16 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +200 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +71 xp
  Acceleration +77 xp
  Uthållighet +52 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 27. 30 Jun 21:58 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +187 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +81 xp
  Acceleration +61 xp
  Uthållighet +45 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 28. 1 Jul 21:54 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +154 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +58 xp
  Acceleration +58 xp
  Uthållighet +38 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 29. 2 Jul 21:53 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +186 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +43 xp
  Acceleration +73 xp
  Uthållighet +70 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 30. 3 Jul 21:29 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +171 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en +28 xp
  Dykning +55 xp
  Luftspel +58 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration +30 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 31. 4 Jul 21:06 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +119 xp
  Hantering +30 xp
  En mot en +51 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +15 xp
  Passning +23 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 32. 5 Jul 13:37 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +139 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning +35 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +32 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +32 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet +40 xp
 33. 6 Jul 21:04 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +154 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +41 xp
  Acceleration +52 xp
  Uthållighet +61 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 34. 7 Jul 22:47 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +107 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +34 xp
  Ledarskap +34 xp
  Uthållighet +39 xp
 35. 8 Jul 23:12 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +105 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +35 xp
  Acceleration +35 xp
  Uthållighet +35 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 36. 9 Jul 23:02 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +192 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +78 xp
  Ledarskap +74 xp
  Uthållighet +40 xp
 37. 10 Jul 22:12 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +211 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +96 xp
  Acceleration +69 xp
  Uthållighet +46 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 38. 11 Jul 22:19 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +190 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +71 xp
  Acceleration +57 xp
  Uthållighet +62 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 39. 12 Jul 16:21 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +260 xp
  Hantering +64 xp
  En mot en +95 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +83 xp
  Passning +18 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 40. 13 Jul 22:16 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +165 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +68 xp
  Acceleration +37 xp
  Uthållighet +60 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 41. 14 Jul 22:02 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +133 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +60 xp
  Ledarskap +27 xp
  Uthållighet +46 xp
 42. 15 Jul 21:53 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +182 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +85 xp
  Acceleration +57 xp
  Uthållighet +40 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 43. 16 Jul 21:11 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +160 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +62 xp
  Ledarskap +48 xp
  Uthållighet +50 xp
 44. 17 Jul 23:50 - Utvidgad professionell träningsanläggning
  En tränare var använd.
  Total +147 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning +28 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +49 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet +37 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet +33 xp
 45. 19 Jul 09:45 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +167 xp
  Hantering +56 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +37 xp
  Passning +11 xp
  Snabbhet +63 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 46. 20 Jul 23:53 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +91 xp
  Hantering +27 xp
  En mot en +27 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +27 xp
  Passning +10 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 47. 21 Jul 22:20 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +153 xp
  Hantering +18 xp
  En mot en +11 xp
  Dykning +21 xp
  Luftspel +18 xp
  Passning +13 xp
  Snabbhet +11 xp
  Acceleration +13 xp
  Uthållighet +18 xp
  Ledarskap +19 xp
  Uthållighet +11 xp
 48. 22 Jul 16:07 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +172 xp
  Hantering +14 xp
  En mot en +17 xp
  Dykning +19 xp
  Luftspel +17 xp
  Passning +23 xp
  Snabbhet +14 xp
  Acceleration +15 xp
  Uthållighet +19 xp
  Ledarskap +19 xp
  Uthållighet +15 xp
 49. 23 Jul 23:42 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +158 xp
  Hantering +14 xp
  En mot en +11 xp
  Dykning +19 xp
  Luftspel +14 xp
  Passning +13 xp
  Snabbhet +19 xp
  Acceleration +16 xp
  Uthållighet +17 xp
  Ledarskap +21 xp
  Uthållighet +14 xp
 50. 24 Jul 21:50 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +191 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +74 xp
  Acceleration +53 xp
  Uthållighet +64 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 51. 25 Jul 23:30 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +273 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +109 xp
  Acceleration +97 xp
  Uthållighet +67 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 52. 26 Jul 19:38 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +180 xp
  Hantering 0 xp
  En mot en 0 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel 0 xp
  Passning 0 xp
  Snabbhet +48 xp
  Acceleration +73 xp
  Uthållighet +59 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 53. 27 Jul 23:29 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +213 xp
  Hantering +25 xp
  En mot en +18 xp
  Dykning +27 xp
  Luftspel +18 xp
  Passning +23 xp
  Snabbhet +25 xp
  Acceleration +16 xp
  Uthållighet +14 xp
  Ledarskap +27 xp
  Uthållighet +20 xp
 54. 28 Jul 23:58 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +201 xp
  Hantering +21 xp
  En mot en +21 xp
  Dykning +25 xp
  Luftspel +14 xp
  Passning +15 xp
  Snabbhet +15 xp
  Acceleration +21 xp
  Uthållighet +21 xp
  Ledarskap +23 xp
  Uthållighet +25 xp
 55. 29 Jul 23:59 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +163 xp
  Hantering +19 xp
  En mot en +21 xp
  Dykning +14 xp
  Luftspel +14 xp
  Passning +18 xp
  Snabbhet +16 xp
  Acceleration +18 xp
  Uthållighet +21 xp
  Ledarskap +11 xp
  Uthållighet +11 xp
 56. 30 Jul 23:57 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +151 xp
  Hantering +13 xp
  En mot en +15 xp
  Dykning +15 xp
  Luftspel +15 xp
  Passning +18 xp
  Snabbhet +18 xp
  Acceleration +16 xp
  Uthållighet +15 xp
  Ledarskap +10 xp
  Uthållighet +16 xp
 57. 31 Jul 23:12 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +214 xp
  Hantering +27 xp
  En mot en +17 xp
  Dykning +25 xp
  Luftspel +21 xp
  Passning +15 xp
  Snabbhet +19 xp
  Acceleration +19 xp
  Uthållighet +19 xp
  Ledarskap +27 xp
  Uthållighet +25 xp
 58. 1 Aug 19:36 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +131 xp
  Hantering +11 xp
  En mot en +17 xp
  Dykning +9 xp
  Luftspel +17 xp
  Passning +12 xp
  Snabbhet +11 xp
  Acceleration +13 xp
  Uthållighet +9 xp
  Ledarskap +16 xp
  Uthållighet +16 xp
 59. 2 Aug 21:09 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +155 xp
  Hantering +36 xp
  En mot en +42 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +61 xp
  Passning +16 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 60. 3 Aug 20:44 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +172 xp
  Hantering +54 xp
  En mot en +42 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +58 xp
  Passning +18 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 61. 5 Aug 22:05 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +205 xp
  Hantering +56 xp
  En mot en +65 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +59 xp
  Passning +25 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 62. 6 Aug 23:56 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +146 xp
  Hantering +36 xp
  En mot en +49 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +42 xp
  Passning +19 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 63. 7 Aug 23:23 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +149 xp
  Hantering +52 xp
  En mot en +33 xp
  Dykning 0 xp
  Luftspel +40 xp
  Passning +24 xp
  Snabbhet 0 xp
  Acceleration 0 xp
  Uthållighet 0 xp
  Ledarskap 0 xp
  Uthållighet 0 xp
 64. 8 Aug 23:39 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +158 xp
  Hantering +18 xp
  En mot en +12 xp
  Dykning +14 xp
  Luftspel +12 xp
  Passning +14 xp
  Snabbhet +12 xp
  Acceleration +16 xp
  Uthållighet +16 xp
  Ledarskap +23 xp
  Uthållighet +21 xp
 65. 9 Aug 23:10 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +217 xp
  Hantering +23 xp
  En mot en +19 xp
  Dykning +17 xp
  Luftspel +21 xp
  Passning +24 xp
  Snabbhet +28 xp
  Acceleration +19 xp
  Uthållighet +21 xp
  Ledarskap +28 xp
  Uthållighet +17 xp
 66. 10 Aug 23:35 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +143 xp
  Hantering +16 xp
  En mot en +13 xp
  Dykning +10 xp
  Luftspel +17 xp
  Passning +17 xp
  Snabbhet +10 xp
  Acceleration +17 xp
  Uthållighet +13 xp
  Ledarskap +16 xp
  Uthållighet +14 xp
 67. 12 Aug 22:59 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +166 xp
  Hantering +17 xp
  En mot en +12 xp
  Dykning +19 xp
  Luftspel +19 xp
  Passning +14 xp
  Snabbhet +20 xp
  Acceleration +20 xp
  Uthållighet +19 xp
  Ledarskap +12 xp
  Uthållighet +14 xp
 68. 13 Aug 23:18 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +187 xp
  Hantering +22 xp
  En mot en +20 xp
  Dykning +18 xp
  Luftspel +17 xp
  Passning +17 xp
  Snabbhet +17 xp
  Acceleration +24 xp
  Uthållighet +20 xp
  Ledarskap +20 xp
  Uthållighet +12 xp
 69. 14 Aug 23:54 - Träningsanläggning i världsklass
  En tränare var använd.
  Total +167 xp
  Hantering +19 xp
  En mot en +12 xp
  Dykning +12 xp
  Luftspel +21 xp
  Passning +19 xp
  Snabbhet +21 xp
  Acceleration +12 xp
  Uthållighet +17 xp
  Ledarskap +15 xp
  Uthållighet +19 xp

Livstid utveckling

Loading...