Branislav Kollár

Intresse

Dessa klubbar är intresserade av spelaren.

FC Svenstrupperne, Worcester FC.

Bud

Det finns inget bud på denna spelare.