Albert Schwarz

Intresse

Dessa klubbar är intresserade av spelaren.

Fc det ved jeg ik.

Bud

Det finns inget bud på denna spelare.