FC Rejekællingen

Denne klubben har ikke VM Premium
Klubbnavn FC Rejekællingen
Manager Sune Pedersen
Treningsfasiliteter Utvidet treningsfelt4
Fysio fasiliteter Fysioterapeuter
Total spillerverdi 0 C
Sist online 1 dag siden

Senior squad(0/20)

Ingen spillere.

Youth squad Youth squad (0/0)

Ingen spillere.