The rising Stars

Denne klubben har ikke VM Premium
Klubbnavn The rising Stars
Treningsfasiliteter Utvidet treningsanlegg3
Fysio fasiliteter Ingen
Total spillerverdi 0 C
Sist online Ca 1 måned siden

Senior squad(0/20)

Ingen spillere.

Youth squad Youth squad (0/0)

Ingen spillere.