Brønshøj BK

Denne klubben har VM Premium
Klubbnavn Brønshøj BK
Manager TYVETYVE PLANEN
Treningsfasiliteter Treningsfasiliteter i verdensklasse5
Fysio fasiliteter Spesialister
Total spillerverdi 53.905.700 C
Sist online Online nå